Įtartinai drąsūs išsireiškimai
Fabrice Noël
11

Ačiū

Labas, nepažįstamoji,

pirmiausia, perskaitęs pavadinimą pagalvojau, kad kažkam nepatiko mano istorija ar nepatikėjo jos autentiškumu. Tačiau pradėjęs skaityti negalėjau patikėti, kaip gražiai apie mane atsiliepi, nors ir esame nepažįstami (?). Niekada gyvenime nebuvau sulaukęs tokio atsiliepimo, todėl perskaičius jį pasijaučiau įvertintas bei suprastas. Taip pat atsirado begalinė motyvacija aprašyti ir kitas savo kelionių istorijas, kurių dar tikrai turiu.

Kadangi aš tavęs nepažįstu (?) ir negaliu daugiau nieko parašyti, tiesiog noriu širdingai padėkoti už šį įrašą. Kaip supratau, tau prireikė daug užsispyrimo ir valios jį parašyti, todėl sveikinu, kad perlipai per save ir nepažįstamajam gerokai spyrei į užpakalį (gerąja prasme).

Na, o jeigu visgi nuspręsi atskleisti, kas esi, mielai lauksiu žinutės. ☺

Artūras.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.