Λήψη φωτογραφιών γιά φωτογραφίες προφίλ καί βιογραφικό.

Photo shooting for profile photos and CV.