เรียนเคมีคลินิกอย่างไรไม่ให้สอบตก หากพูดถึงวิชาที่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์แขยงเป็นของขมมากที่สุด คงจะหนีไม่พ้นวิชาเคมีคลินิกที่ทั้งมีเนื้อหาสูตรคำนวณเยอะและยาก การแปลผลการตรวจก็ดูซับซ้อนจนเหมือนจะเป็นเรื่องที่มีแต่เหล่าเทพเท่านั้นที่ทำได้ อย่างไรก็ตาม การที่จะสอบผ่านได้เกรดดีๆ นั้นก็ไม่ใช่เรื่องที่เกินความสามารถถ้าเรารู้จักวิธี 1. สลับไปสลับมา จากการศึกษาทางประสาทวิทยานั้น เราสามารถแบ่งภาคการทำงานของสมองได้เป็น 2 โหมดคือ 1. โหมดจดจ่อ เป็นโหมดที่ความสนใจของเราพุ่งไปยังเป้าหมายแหล่งเดียว เช่น ตีความแก้โจทย์สมดุลกรดด่าง สมาธินั้นก็เหมือนกระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ แต่ละคนจะมีระยะเวลา “กำลังแบต” ที่สามารถเพ่งสมาธิได้อยู่ระดับหนึ่ง ช่วงที่ดีสุดคือช่วงต้นๆ จากนั้นสมาธิจะเริ่มลดระดับ “แตกซ่าน” และสมองจะไถลเข้าสู่ 2. โหมดผ่อนคลาย ซึ่งเป็นโหมดที่จิตใจไม่โฟกัส ฝันกลางวันล่องลอยอิสระ ช่วงนี้จะเหมือนการชาร์ตแบต ความคิดที่อยู่ในช่วงโหมดนี้มักฟุ้งเป็นจินตนาการเรื่องนั้นเรื่องนี้ เราอาจสังเกตว่าบางครั้งวิธีแก้โจทย์นั้น จู่ๆ ก็ผุดออกมาในช่วงที่กำลังเหมอลอย นั่นเพราะสมองเราจะพยายามแก้โจทย์หรือสิ่งที่เราติดใจอยู่อย่างเงียบๆ โดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่นั่นเอง สมองเราจะทำงานได้ทีละโหมดและสามารถสลับโหมดไปมาได้ทั้งวัน เมื่อเราทุ่มสมาธิอ่านหนังสือสักพัก หากเริ่มอ่านโจทย์แล้วไม่เข้าใจว่าโจทย์ถามอะไรกันแน่ นั่นคือสมอง “แบตหมด” ไม่ไหวแล้ว สิ่งที่เราต้องทำคือ การเอาใจออกจากเรื่องนั้นสักพัก ปล่อยสมองให้เข้าสู่โหมดผ่อนคลายเพื่อชาร์ตแบต กิจกรรมที่กระตุ้นโหมดผ่อนคลายอาทิเช่น ออกกำลังกาย อาบน้ำ ฟังเพลง…

ผงระยิบระยับ PCP เป็นสารสังเคราะห์และพัฒนาขึ้นจากห้องปฏิบัติการทดลอง ไม่พบหรือสกัดได้จากพืชหรือสัตว์ใด ๆ ในธรรมชาติ PCP บริสุทธิ์จะมีลักษณะเป็นผงผลึกคลิสตัลสีขาวระยิบระยับ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ “angel dust” สามารถละลายน้ำได้ดี เมื่อละลายแล้วจะให้ของเหลวใส ไม่มีสี PCP มีคุณสมบัติเป็น weak base จึงทำให้ถูกดูดซึมผ่านเยื่อบุลำไส้ได้ดี เมื่อเข้าสู่กระแสเลือดแล้วก็สามารถละลายได้อยู่ในทั้งส่วนองค์ประกอบที่เป็นน้ำและไขมันในกระแสเลือด แหล่งที่มาของ PCP ทั้งหมดที่พบในปัจจุบันนั้นมาจากขบวนการผลิตที่ผิดกฎหมาย ซึ่งไม่มีการควบคุมมาตรฐานการสังเคราะห์สาร ความบริสุทธิ์ของ PCP ตามท้องถนนจะอยู่ระหว่าง 5% — 100% (ความบริสุทธิ์ไม่คงที่ขึ้นกับ lot การผลิต รุ่นบริสุทธิ์ 100% หาได้ยากมาก) เนื่องจากขบวนการสังเคราะห์มักมีสารปนเปื้อนสูง ดังนั้น PCP ที่พบจำหน่ายตามท้องถนนสามารถมีตั้งแต่ลักษณะผงสีขาวไปจนถึงสีน้ำตาล หรือมีลักษณะเป็นยางหนืด (อันนี้สกปรกสุด) มีหลายรูปแบบผลิตภัณฑ์ทั้งแบบผงใส่ซองพลาสติก แบบยาเม็ดหรือแคปซูล และแบบน้ำ หากมิได้ใช้เทคนิคการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ปริมาณ PCP ที่บรรจุในผลิตภัณฑ์หนึ่ง ๆ…

มนุษย์เรามักแสวงหาการเติมเต็มความรู้สึกขาดหายภายในจิตใจ อาหารทางจิตวิญญาณจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เราให้ความสนใจมาตั้งแต่อดีตการณ์ อย่างไรก็ตาม การสำรวจ “ข้างใน” ตนเองนั้นมิใช่เรื่องที่เข้าใจและปฏิบัติได้โดยง่าย ดังนั้นมนุษย์เรียนรู้ที่จะใช้ “พืชศักดิ์สิทธิ์” นำส่งพาสู่โลกแห่งจิตวิญญาณ ปัจจุบันแม้จะทราบว่าโลกภายในที่พืชศักดิ์สิทธิ์นำพานั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงมายาของฤทธิ์หลอนประสาท แม้จะมีการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เรื่องผลข้างเคียงของการใช้สารในกลุ่มนี้แก่ประชาชน ร่วมกับการออกมาตรการและกฎหมายจากทางภาครัฐเพื่อควบคุมการใช้อย่างเข้มงวดแล้ว แต่สารหลอนประสาทกลับได้รับความนิยมนำมาใช้ในทางที่ผิดเรื่อยมา โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นช่วงวัยที่เริ่มมีความคิดรับรู้ตัวตนของตนเอง การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายส่งผลให้สภาพจิตใจวัยรุ่นมีความแปรปรวนสูง มีพฤติกรรมกล้าท้าทายทดลองสิ่งต่าง ๆ ทั้งเพื่อรับประสบการณ์แปลกใหม่หรือเพื่อปกปิดความเจ็บปวดทดแทนความสุขที่ขาดหาย ส่งผลให้อุบัติการณ์การใช้สารหลอนประสาทในเยาวชนและวัยรุ่นเป็นปัญหาที่ยังพบอยู่ได้เรื่อย ๆ การหาทางแก้ไขอย่างเหมาะสมเป็นไปได้ยาก ในบทความนี้ ผู้เขียนจะกล่าวถึงรายละเอียดของสาร phencyclidine ซึ่งเป็นสารหลอนประสาทชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ในทางที่ผิดบ่อย ศาสตราจารย์วิกเตอร์ แฟรงเคิล เคยกล่าวสรุปไว้ว่า ความสุขมิใช่ผลผลิตปลายทางแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เราก้าวผ่านชีวิตเพื่อไปสู่เป้าหมาย การพยายามเติมเต็มตัวตนความรู้สึกจากภายนอกนั้นย่อมไม่สู้การยอมรับตัวเองและความรู้สึกที่แท้จริงภายในได้ตั้งแต่แรก…

ข้อกำหนดพื้นฐานในการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิก (Clinical Chemistry Laboratory safety) ในการฝึกปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกนั้น สิ่งที่นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ต้องคำนึงถึงเป็นลำดับแรกคือ ความปลอดภัย ซึ่งจะเกิดขึ้นได้โดยการที่นักศึกษาทุกท่านทราบและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการร่วมกัน มีความเข้าใจในผังโครงสร้างห้องปฏิบัติการ ตำแหน่งของอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนการจัดการกับสารเคมีและสิ่งส่งตรวจ มีสติตระหนักรู้ถึงปัจจัยหรือความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่อันตราย เช่น การจุดไฟใกล้กับสารเคมีไวไฟ หากตรวจพบปัจจัยเสี่ยงหรืออุบัติเหตุต้องรีบรายงานอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่เพื่อการจัดการเหตุที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที โดยข้อตกลงพื้นฐานในการใช้ห้องปฏิบัติเคมีคลินิกมีดังนี้