Maand van de Geschiedenis: ‘Ik ben Hendrik Witbooi’ van Conny Braam

Gedurende de Maand van de Geschiedenis publiceert Atlas Contact elke dag een nieuwe blog. Lees vandaag een fragment uit Ik ben Hendrik Witbooi van Conny Braam.

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram voor meer informatie en nieuws over onze schrijvers, boeken en De Maand van de Geschiedenis bij Atlas Contact.


In 1884 begint Hendrik Witbooi met zijn Nama-volk aan een profetische trektocht naar het vruchtbare noorden om de droogte van de Kalahari-woestijn te ontvluchten. Tegelijkertijd zet zo’n honderd kilometer verderop de keizerlijke afgevaardigde dr. Heinrich Göring voet aan land in de nieuwe Duitse kolonie Zuidwest-Afrika — het huidige Namibië. Wat volgt is een strijd op leven en dood tussen de Duitse Schutztruppe en de voor hun onafhankelijkheid vechtende Afrikanen. Tijdens de grote opstand van 1904 weet de tachtigjarige Hendrik Witbooi alle Afrikaanse stammen te verenigen. Hij zal de geschiedenis in gaan als een van de grootste vrijheidsstrijders die Afrika heeft gekend.
Conny Braam schreef deze heroïsche geschiedenis — kijkend door de ogen van Hendrik Witbooi, die vele honderden brieven in het Kaap-Hollands naliet.

Fragment

Van achter het struikgewas op de heuvels keren de tolken terug. Ze roepen Maharero’s antwoord. ‘Als jullie vrede willen, stuur dan een ongewapende man en ik zal er ook eentje sturen. Dan kan er over vrede worden gesproken.’ Hendrik knikt naar Samuel Izaak. Die legt zijn geweer neer en loopt naar het midden van de bedding. Aan de overkant treedt een lange gestalte naar voren in wie Hendrik de zoon van Maharero herkent. Onder zijn arm draagt hij een geweer; de loop is naar de grond gericht. Het is een knappe kerel met indrukwekkende spierbundels, zo een die door alle vrouwen wordt begeerd. Maar dan blijft hij plotseling staan en geeft een wenk aan iemand anders.

Op enige afstand van elkaar komen de twee onderhandelaars tot stilstand. Samuel Izaak zegt luid, voor iedereen verstaanbaar: ‘De Heer heeft ons gestuurd en wij Witboois laten ons leiden door het Licht.’ Hij gokt er blijkbaar op dat de Herero onder de indruk zullen raken nu hij zich op hogerhand beroept. Maar hij oogst slechts hoongelach en Hendrik begrijpt dat het met de bekering van de Herero nog niet zo best gesteld is.

‘Als jullie een heilige oorlog willen, kunnen jullie een heilige oorlog krijgen,’ roept de onderhandelaar terug.
‘Gebruik geen grote woorden,’ antwoordt Samuel. ‘Je weet heel goed dat oorlog alleen maar een excuus is om vee te kunnen stelen. En we willen jullie vee niet.’
‘Hau! Nog maar drie dagen geleden hebben jullie driehonderd ossen van ons gestolen!’
‘Dat is niet waar. Wij hebben nog geen kalf van jullie ontvreemd.’
Er wordt gejoeld en afkeurend gesist.
‘We zijn jullie vijand niet,’ probeert Samuel met overtuiging. ‘We vragen alleen beleefd of ons volk in de toekomst vrije doortocht kan krijgen.’
‘Wat bedoelen jullie met “vrije doortocht”?’
‘Dat ons volk mag drinken van de bronnen die jullie hebben gegraven. Dat ons vee mag grazen van het gras waarop de Herero als eersten hun voet hebben gezet — tot we de weidegronden in het noorden zullen bereiken, daar waar jullie koeien niet willen gaan en ons volk in vredige welvaart kan leven.’

Samuels woorden echoën nu door de heuvels. Aangedikt en afgezwakt, vooringenomen en verdraaid vormen zich van man tot man opinies die tot één oordeel moeten leiden. Hendrik hoort gespannen toe. Maar hij vangt geen vijandige ondertonen op. Wel ziet hij dat Maharero’s zoon inmiddels is verdwenen.

Terwijl de beraadslagingen in de heuvels voortduren, slenteren de twee onderhandelaars rustig heen en weer, draaien met hun tenen kringetjes in het zand en luisteren geconcentreerd. Als het roepen verstomt lopen Samuel en de Herero naar elkaar toe, gadegeslagen door honderden ogen. Beurtelings voeren ze kort het woord, zonder dat iemand hen kan verstaan. Dan schudden ze elkaar glimlachend de hand. Al snel voegen zich een tweede, derde en vierde man bij hen, en ook zij schudden elkaar vriendschappelijk de hand. Nu duurt het niet lang of van alle kanten stromen de strijders toe en de begroetingen worden steeds uitbundiger. Ook Herero-vrouwen, fraai uitgedost met puntige hoofdtooien, de lichamen behangen met trossen kralen en ingesmeerd met rode klei, komen tussen de diepe plooien van de heuvels tevoorschijn. Ze dragen kalebassen gevuld met omaere, hun heerlijke zure melk waar ook de Witboois verzot op zijn. De pijpen komen tevoorschijn en er wordt tabak uitgewisseld. Even is er niets dan verzaligd genoegen. Ze snuiven de kruidige geuren op, drukken de ogen toe tegen rook en zonlicht en houden ondertussen elkaar in de gaten. Giechelend plagen de vrouwen de Witbooi-mannen, ze knijpen stiekem in hun armen en benen tot de jongsten sputterend uit hun evenwicht raken en een veilig heenkomen zoeken. Op enige afstand onderhandelen een paar Herero met provisiemeester Keister Keister. Binnen de kortste keren lopen ze schouderophalend weg. Eentje schopt nijdig naar een argeloze Witbooi-hond. Hendrik lacht: wat een tegenvaller — de Witboois hebben geen brandewijn om te ruilen.

Samuel Izaak keert bij hem terug en vertelt dat Maharero nog steeds geen beslissing kan nemen en meer tijd nodig heeft. Dat stemt Hendrik zorgelijk. Zal Maharero alsnog kunnen besluiten hem aan te vallen? Misschien is zijn verzoek opgevat als teken van zwakte en had hij toch militaire kracht moeten tonen om zo de vrede af te dwingen. Maar Samuel zegt dat het Gods wil moet zijn dat er geen strijd meer wordt gevoerd: hun voorraad kogels is zo goed als op.

Samuel heeft gelijk. Het is tijd voor de brief. Een geschreven vredesaanbod is nog iets anders dan een gesprek tussen onderhandelaars. Gesproken woorden kunnen van betekenis veranderen nog voor ze zijn doorverteld. Hij leest zijn brief nog één keer door:

Ik schrijf u, waarde Maharero, grote leider van de Herero, opdat u mijn voorstel op papier heeft. Ik wil niet verkeerd begrepen worden en ik ben er niet zeker van dat uw tolk alles goed begrijpt en interpreteert. Laten we voor altijd een einde maken aan alle bloedvergieten. Ik wil een vrede die algeheel zal zijn. Ik wens een vrede waarbij ieder mens kan gaan waar hij wil en ieder mens kan slapen waar het hem belieft. 
Eerbiedwaardige leider, als zo’n vrede tussen ons bereikt kan worden, zal ik blij en dankbaar zijn in mijn hart. Geef mijn vredesvoorstel een goede overdenking.
Ik groet u. Ik ben uw vriend Hendrik Witbooi.


Foto: Cornelie Tollens

Conny Braam was mede-oprichtster en jarenlang voorzitster van de Anti-Apartheids Beweging Nederland. In 1992 debuteerde ze met Operatie Vula (1992). Ze schreef vervolgens de roman Zwavel (1996), die genomineerd werd voor de Gouden Strop. In 2000 verscheen het eerste deel van de romantrilogie over de familie Abraham in IJmuiden: De woede van Abraham, in 2002 gevolgd door De onweerstaanbare bastaard. Het laatste deel, Het schandaal, verscheen in 2004. In februari 2006 publiceerde Conny Braam Mandela op de koelkast, waarin zij terugkijkt op haar rol als anti-apartheidsstrijder in Zuid-Afrika, zowel voor als na de vrijlating van Nelson Mandela in 1990. In 2007 verscheen de roman De Russische timmerman. In 2009 publiceerde zij de roman De handelsreiziger van de Nederlandsche Cocaïne Fabriek, in 2012 de roman Sjako en in 2014 de literaire thriller Het beest van Kruger. Met Ik ben Hendrik Witbooi begint Conny Braam een nieuw romanproject, over de Afrikaanse ervaring met kolonialisme in de twintigste eeuw. Hendrik Witbooi was een vrijheidsstrijder die vocht tegen de Duitse keizer en Duitse kolonisten in wat later Namibië ging heten.