Wat de schrijver leest: de favoriete geschiedenisboeken van Mischa Cohen & Wil Schackmann

Gedurende de Maand van de Geschiedenis publiceert Atlas Contact elke dag een nieuwe blog. Lees vandaag wat de drie favoriete geschiedenisboeken zijn van Mischa Cohen & Wil Schackmann.

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram voor meer informatie en nieuws over onze schrijvers, boeken en De Maand van de Geschiedenis bij Atlas Contact.


Foto: Jelmer de Haas

Mischa Cohen

Hanny Michaelis — De wereld waar ik buiten sta. 1943–1945
‘De jonge dichteres en onderduikster Hanny Michaelis beschrijft in dit tweede deel van haar dagboeken even gedetailleerd als ontroerend hoe de bezetting haar leven en dat van vele anderen onherstelbaar veranderde.’

Philip Metcalfe — 1933
‘De eerste anderhalf jaar na Hitlers machtsovername, gezien vanuit verschillende perspectieven en beschreven alsof je er zelf bij bent. Het nog steeds actuele meesterwerk is nu eindelijk in het Nederlands vertaald.’

Edmund de Waal — The hare with amber eyes; the illustrated edition
‘Een nagelaten collectie netsukes zet de schrijver op het spoor van zijn dramatische familiegeschiedenis. Zijn meeslepende zoektocht leidt hem door de twintigste eeuw, langs leven en kunst in Odessa, Parijs, Wenen en Tokio.’

Foto: Fjodor Buis

Wil Schackmann

Thijs Rinsema — De bewoningsgeschiedenis in de vrije koloniën van Weldadigheid
Nadat familie-onderzoekers decennialang hadden gevraagd waar hun voorouders precies hebben gewoond, heeft Rinsema eindeloze en onmogelijke puzzels zitten oplossen. Dat heet mensen gelukkig maken.’

Albert L. Kort — Bromsnor in Zeeland
Geschiedenis van de veldwacht. Niet alleen een mooie studie, maar het staat voor mij ook model voor het vele — te veel om op te noemen — mooie en degelijke wat op regionaal en lokaal niveau gedaan wordt.’

Karin Sitalsing — Boeroes
Het leukst zijn toch boeken over onderwerpen waar ik niets van weet. Waar ik zelfs nog nooit van gehoord had!’


Mischa Cohen schreef onder andere De nazi-leerling

De nazi-leerling vertelt het verhaal van Dick Woudenberg (1928–2017), zoon van NSB-topman Hendrik Jan Woudenberg. Vanaf zijn vroege jeugd volgde hij een nazi-leerschool: hij zat bij de Nationale Jeugdstorm en de Hitlerjugend, was leerling van de Reichsschule en trok ten slotte als zestienjarige soldaat naar het front met het beruchte SS-regiment Totenkopf. Na de Duitse capitulatie werd zijn vader veroordeeld tot levenslang, bleek zijn broer gesneuveld aan het Oostfront en belandde Dick zelf in een heropvoedingskamp. Daar moest hij onder ogen zien tot welke misdaden de ideologie had geleid waarin hij en zijn familie geloofden. Mischa Cohen sprak met Dick Woudenberg en dook in brieven en dagboeken. De nazi-leerling legt het proces bloot van vaak openlijke, soms sluipende indoctrinatie en toont de gevolgen van een radicale opvoeding: hoe de jonge Dick zich ontwikkelde tot een overtuigde nazi die bereid was te doden en gedood te worden. En hoe het hem tenslotte lukte om af te rekenen met zijn verleden.


Wil Schackmann schreef onder andere De kinderkolonie

In 1824 arriveren de eerste ‘weezen, vondelingen en verlaten kinderen’ in het kinderetablissement Veenhuizen. Hier moeten ’s lands meest kansarme kinderen worden opgevoed tot nijvere landarbeiders. Er wonen er uiteindelijk in totaal zo’n 8600; steeds met z’n tachtigen op zalen van elk 4,7 bij 30 meter.
Het ‘landbouwend weeshuis’ is een initiatief van Johannes van den Bosch en de Maatschappij van Weldadigheid. Met veldwerk en fabrieksarbeid zullen de kinderen hun onderhoud en onderwijs bekostigen. Een waterdicht plan — althans, in theorie. De werkelijkheid pakt anders uit: gemeenten zijn er niet happig op hun wezen naar Veenhuizen te sturen; armoede, ziekte en sterfte grijpen om zich heen en de kosten rijzen de pan uit. In 1859 wordt het kindergesticht overgenomen door het rijk en uiteindelijk omgevormd tot de beruchte strafinrichting.
In De kinderkolonie beschrijft Wil Schackmann de wezen, hun opzieners en de bestuurders. Op basis van uitgebreid onderzoek in het rijke Kolonie-archief wekt hij deze bijzondere geschiedenis tot leven.