İllüstrasyon: Eda Çağıl Çağlarırmak (fam°)

Bir “komünite” olarak pandeminin sonuçlarıyla başa çıkmak

Yazarlar: Dr. Çiğdem Yumbul, Melissa Clissold
Editörler: Atılım Şahin, Ömer Ataş, Özgür Arslan
Metin içi görselleştirmeler: Aleyna Tezer

İçindekiler

Giriş
Stres
Travma
Psikolojik Dayanıklılık
Dayanışma
Hepimiz aynı gemide miyiz?
11 temel çıkarım
Ücretsiz psikolojik destek

Kaynaklar


İllüstrasyon: Eda Çağıl Çağlarırmak (fam°)

Coping with the effects of the pandemic as a community

Co-authors: Dr. Çiğdem Yumbul, Melissa Clissold
Editors: Atılım Şahin, Ömer Ataş, Özgür Arslan
In-text illustrations: Aleyna Tezer
Translation: Cüneyt Bender

Content

Introduction
Stress
Trauma
Psychological Resilience
Solidarity
Are we all in the same boat?
11 Key Takeaways
Free psychological support
Resources


Çizim: Yusuf Akın Gülsayın

Etkinlik düzenlemekten etkinlik tasarlamaya

Yazar: Deniz Yazicioglu
Katkıda bulunan yazar: Melissa Clissold
Editörler: Emre Erbirer, Omer Faruk Atas
Metin içi görseller: Yusuf Akın Gülsayın
Çevirmen: Atakan Karakış

Giriş

Etkinlikler, dünyanın her yerinde çeşitli biçimlerde “deneyim” adı altında sunulur. Kaçış odalarından izleyiciyi oyunun içinde konumlandıran teatral yapımlara veya interaktif sergilere kadar bunun sayısız örneğine rastlayabiliriz. Bu etkinlikler her bireyde farklı etkiler yaratmaya çalışsa da, unutulmaz deneyimler sunmak için katılımcının etkinliğe katılım motivasyonunu hesaba katmak daima iyi bir fikir olacaktır.

Etkinlik plânlayıcılar olarak bizlerin, önceki etkinliklerimize katılımlara ve kendi deneyimlerimize dayanarak potansiyel katılımcıların kimler olacağına dair genel bir fikrimiz olur. Ayrıca etkinlikleri tanıtırken belirli bir kitleyi hedef…


Cover illustration: Yusuf Akın Gülsayın

From event planning to event designing

Author: Deniz Yazicioglu
Co-author: Melissa Clissold
Editor: Emre Erbirer, Özgür Arslan
In-text illustrations: Yusuf Akın Gülsayın

Introduction

Nowadays, we can see events promoted as “experiences” taking place all across the globe under many different guises. There are countless examples of these events, ranging from escape rooms to immersive theatre productions to interactive exhibitions. Although each event sets out to create different impressions in every individual, in order to create unforgettable experiences, it is always a good idea to take into account the motivations behind the participant’s reason for attendance.

As event planners, we usually have a general idea about who the…


Çizim: Funda Çevik Dinsdale

kyu EMEA CEO’su Farah Ramzan Golant’tan 9 liderlik teması

Yazarlar: Burcu Demirok, Kerem Alper
Editörler: Arda Kolukısa, Deniz Yazıcıoğlu, Ömer Ataş, Özgür Arslan
Katkıda bulunan yazar: Farah Ramzan Golant
Metin-içi görselleştirmeler: Aleyna Tezer

Mart ayında yeni girişimimiz ATÖLYE Akademi aracılığıyla başlattığımız “Hayat Dersleri” etkinlik serisinde, ağımızda bulunan ve hem yerel hem global ölçekte isim yapmış yaratıcı liderleri konuk ediyoruz. Bir önceki yazımızda bu yeni etkinlik serisiyle ilgili daha detaylı bilgilerin yanı sıra IDEO’nun CEO’su Sandy Speicher’ı konuk ettiğimiz ilk etkinlik hakkındaki düşüncelerimizi paylaştık. Okumanızı tavsiye ederiz.

Serinin ikinci etkinliğinde konuğumuz kyu Collective’in EMEA CEO’su Farah Ramzan Golant’tı. Etkinlikte kişisel ve profesyonel hikayesini meraklı dinleyenlerle paylaşan Farah, özellikle kriz zamanlarında…


İllüstrasyon: Funda Çevik Dinsdale

Olası gelecekleri keşfeden bir etkinlik serisi

Yazarlar: Deniz Yazıcıoğlu, Engin Ayaz
Editörler: Melissa Clissold, Omer Faruk Atas
Çevirmen: Cüneyt Bender (cüneyt.bender)

Bu yıl, yeni girişimimiz ATÖLYE Akademi ile tüm dünyadan kanaat önderlerini uzun vadeli bir bakış açısıyla öncelikli meseleleri tartışmak üzere ağırladığımız “Gelecek Zaman” isimli etkinlik serisini başlattık. Serinin ilk etkinliğinde Dubai Future Foundation’ın baş fütüristi Noah Raford’u konuk ettik; bu etkinliğin özetine buradan ulaşabilirsiniz. İkinci konuğumuz tasarımcı, yazar ve şehircilik uzmanı Dan Hill’in katıldığı etkinlik hakkındaki yazımızı da buradan okuyabilirsiniz.

Gelecek Zaman’ın üçüncü etkinliğinde IAM kurucu ortağı ve stratejist Andrés Colmenares’i ağırladık. …


Illustration: Funda Çevik Dinsdale

An event series exploring plausible futures

Authors: Deniz Yazıcıoğlu, Engin Ayaz
Editors: Melissa Clissold

This year, with our initiative ATÖLYE Academy, we launched the event series “Future Tense” in order to engage thought leaders from around the world to discuss pressing topics through a long-term thinking lens. In the first session, we hosted Noah Raford, the Futurist-in-Chief of the Dubai Future Foundation, the summary of which can be read here. Our second guest was designer, author, and urbanist Dan Hill; you can read about that event here.

For the third session of Future Tense, we hosted IAM co-founder and strategist, Andrés Colmenares. At the event, Andrés…


Illustration: Funda Çevik Dinsdale

9 leadership threads from Farah Ramzan Golant, CEO, kyu EMEA

Authors: Burcu Demirok, Kerem Alper
Editors: Arda Kolukısa, Deniz Yazıcıoğlu, Melissa Clissold, Özgür Arslan
Contributing author: Farah Ramzan Golant
In-text illustrations: Aleyna Tezer

In March of this year, with our new initiative ATÖLYE Academy, we launched an event series titled “Life Lessons” where we would host locally and globally renowned creative leaders from our network. On our previous Medium post, we shared a little more on this new event series along with our reflections from the first event in which we hosted IDEO’s CEO Sandy Speicher. Feel free to take a peek.

On the second event of the series, our…


İllüstrasyon: Cansu Bayrambey (famajans°)

Etkili ve kapsayıcı dijital “workshop”lar düzenlemenin yolları

Yazar: Ezgi Özdemir (ezgi özdemir) — Tecrübeli Öğrenme Tasarımcısı, ATÖLYE
Editör: Ömer Ataş
Metin içi görselleştirmeler: Aleyna Tezer
Çeviri: Gizem Ünsalan

2020 yılı, dünya çapındaki birçok tasarım ve komünite odaklı organizasyon için olduğu gibi ATÖLYE için de bir dönüm noktası oldu. Bizim açımızdan bu yılı özel kılan gelişme, yeni oluşumumuz ATÖLYE Akademi’nin organizasyonumuza dahil olmasıydı.

Öğrenme Tasarımı ve Organizasyonel Tasarım pratiklerimizin dışavurumu olan Akademi; bireylere, ekiplere — ve dolayısıyla organizasyonlara — yaratıcı liderlik, radikal iş birliği ve sistemik tasarım alanlarında gerekli beceri ve yetkinlikleri kazandırarak onları dönüştürme çabalarımıza öncülük ediyor. …


Illustration: Cansu Bayrambey (famajans°)

How to design and run effective and inclusive digital workshops

Author: Ezgi Özdemir (ezgi özdemir) — Senior Learning Designer, ATÖLYE
Editors: Özgür Arslan, Melissa Clissold
In-text visuals: Aleyna Tezer

The year of 2020 was a turning point for ATÖLYE — as it has been for many design- and community-led organizations around the world. For us particularly, 2020 is special as we’ve added a new initiative to our organization: ATÖLYE Academy.

Our Academy is the manifestation of our Learning and Organization Design practice which spearheaded our efforts to transform individuals, teams, and as a result, organizations by equipping them with the necessary skills and capabilities in creative leadership, radical collaboration, and…

ATÖLYE

ATÖLYE is a creative services organization that places a Strategic Design Studio and an Academy within a vibrant Creative Hub.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store