Bébi Úr

- Apa, neked is tetszett a Bébi úr a moziban?
- Igen, voltak benne jó részek. 
- Melyik rész tetszett a legjobban? 
- Az eleje, meg a vége… (a közepén szunyókáltam, de rám ez a 3d már csak ilyen hatással van)
- És mi tetszett még benne?
- Az, hogy Bébi úr is komolyan, elhitte, hogy ő a fönök, akárcsak te. 
- Pedig van nagy különbség köztem meg Bébi úr között.
- Valóban? És mi lenne az? 
- Én sokkal nagyobb vagyok, mint Bébi úr. Meg én nem csak hiszem, hogy főnök vagyok. Itt igaziból én vagyok a főnök.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.