Gradient

วันนี้ก็กลับมาพร้อมกับ Lecture note เล็กน้อยในวิชา Calculus นะครับ โดยเนื้อหานี้จะเป็น definition ง่ายๆนะครับ พร้อมแบบฝึกหัด