This story is unavailable.

ขออนุญาตสอบถามค่า แล้วอย่างถ้าเว็บอัม aumjuma.com ซึ่งตอนนี้อัมใช้ Mediumเป็นฐานอยู่แล้วอาศัยผูกDomain เอาสามารถทำได้แบบบทความข้างต้นมั้ยคะ หรือว่าได้เฉพาะพวก Word press อย่างเดียวเหรอคะ ขอบคุณค่า