Câteva experiențe personale și o privire sceptică asupra IT-ului românesc
Ștefan Brândușescu
14730

Din 200 de studenti cu care am fost inscris la facultate doar 60 erau activi, doar 10 au devenit programatori dintre care jumatate erau deja pe piata si mai lucrasera in companii din domeniu. Din 10 prieteni care au vrut sa devina programatori, doar unul pare sa reuseasca si invata de rupe. Am mai bine de 10 ani experienta, cunosc la nivel de Senior 3 limbaje de programare, intens folosite pe piata si consider ca mai am multe, multe de invatat. Ai simplificat IT-ul in 2–3 divizii, cand defapt ramurile sunt nelimitate si nu, nu se fac doar produse de low-end la noi. IT-ul nu este compus doar din webservices si aplicatii web, nici macar in Romania.

Like what you read? Give Aurelian Apostol a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.