Kadınların Dünya’ya Bir Başka Armağanı: Çamaşır Tahtası Müziği

Avantajix
Avantajix
Mar 5 · 4 min read

Sevgili Dostlar,

Columbus Wahboard Company (Çamaşır Tahtası Fabrikası) 1895 yılında kurulmuş. O yıllarda aynı Osmanlı kadınlarının yaptığı gibi Birleşik Devletler kadınları da hala dere kıyısında çamaşırı tahtaya sürterek yıkadığı için, fabrika bu tırtıklı tahtaları üretiyor ve çatır çatır para kazanıyormuş.

Fakat 1910 yılında çamaşır makinesi icat edilip kadınlar artık çamaşır tahtası almaz olunca, fabrika iflas etmemek için kadınlara gidip sormuş. “Artık çamaşır tahtası kullanmamakta haklısınız, ama elimizde bu aletten binlerce var; bunlarla başka ne yapılabilir? Yıllarca yardımcınız olduk şimdi siz bize yardım edin.”

Herkesin “artık kurtulma şansı yok” dediği fabrikayı kurtarmak için kadınlar düşünmüş ve şu fikri bulmuş: “Çamaşır tahtasına elinizi sürtünce trrrrrt diye ses çıkıyor; vurunca da bir perküsyon gibi müziğe ritm verebiliyor…” “Çözüm bu!” Columbus şirketi bu yıl 125 yaşına bastı ve hala çamaşır tahtası üretiyor, ama tahtaların tümü artık “müzik aleti” olarak pazarlanıyor.

Çamaşır tahtasıyla yapılan bu müziğe “ Washboard Music” deniyor ve mesela ŞU VİDEODA beyaz sakallı müzisyen çamaşır tahtasını gayet güzel çalıyor… ŞU VİDEODA DA sol baştaki müzisyenin elindeki kare enstrüman bir çamaşır tahtası… ŞU VİDEODA İSE en soldaki müzisyenin elindeki “çamaşır tahtası” müziğe şahane bir derinlik kazandırıyor.

Alışverişe derinlik kazandırmak isteyenler ise Avantajix kullanıyor.

Günün İlham Veren Fikirleri:

Aramıza Yeni Katılanlar

Bugün Başka Neler Kazansak?

1) Bu Çekiliş Lego Technic Araba Kazandırıyor:
Toyzzshop’tan hediye Lego Technic araba kazandıracak Avantajix yarışması başladı. Çekilişe katılmak için @avantajix ve @toyzzshop hesaplarını takip edin, içerik postunu beğenin ve arkadaşlarınızı etiketleyin. Son katılım tarihi: 16.03.2020. Detaylar için: www.instagram.com/p/B9Q2KjilFeT/

2) 1000 Kişi 250'şer Liralık Trendyol Hediye Çeki Kazanacak:
CarrefourSA’ya Avantajix’ten tıklayarak gidin ve kampanyalı Nesfit ürünlerinden alıp öncelikle çekilişsiz kurasız para iadenizi kazanın. Daha sonra paket içerisindeki şifreyi internet üzerinden girip çekiliş hakkı kazanın. Ödül: 1000 kişiye 250 TL değerinde Trendyol hediye çeki. Son katılım tarihi: 31.07.2020. Detaylar için: www.nestle-cereals.com/tr/tr/nesfit-trendyol-kampanyasi

3) Türk Kahvesi Makinesi Kazanma Vakti:
MediaMarkt, Fakir Kaave Dual Pro Çiftli Rouge Türk Kahvesi Makinesi hediye ediyor. Kazanma şansını yakalamak için Instagram içerik postunun altına kahve içmenin size ne hissettirdiğini yaratıcı bir şekilde yazmak yetiyor. Son katılım tarihi: 09.03.2020. Detaylar için: www.instagram.com/p/B9EqBHLplds/

4) Kadınlar Günü’ne Özel Sürpriz Hediye Kazanıyoruz:
DeFacto, Kadınlar Günü’ne özel sürpriz hediye veriyor. Çekilişe katılmak için yarışma postunu beğenin ve #BenKadınım dediğiniz kendi hikayenizde, size varlığıyla ilham veren bir kadını etiketleyin. Daha fazla detay isterseniz linki: www.instagram.com/p/B9UGmqIpGsO/

Sevgiyle Kalın.


(Not: yazılı yazı Avantajix kullanıcılarına 05.03.2020 tarihinde orada olan e-bültenin birebir olabilirdir. Boyut bu yazıyı okuduğunuzda kampanyalar güncelliğini yitirmiş olabilir. En güncel detaylara şu an www.avantajix.com adresinden ulaşılabilir.)

Avantajix

Written by

Avantajix

Avantajix (ya da diğer adıyla “Para Veren Site”) alışveriş yapanlara para vermesiyle tanınır. Bu konsept, dünyada “CashBack” (Para İadesi) adıyla bilinmektedir.

More From Medium

Top on Medium

Ed Yong
Mar 25 · 22 min read

26K

Top on Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade