“Sugat”

Sa kabila ng mga bala
Na tila nakatanim sa kanyang dibdib
Hindi niya alintana
Ang hapdi ng lalim ng mga ito
At mas inintindi ang mahal niyang bayan
Na inabuso
Gumamot ng mga sugat
At ramdam sa kanyang kamay
Ang pagdaloy ng dugo
At kahit mismo sa kanya 
Ay may mga sugat na nagdurugo
Dahil nangako siya,
Na umaraw man o umulan
Ay lagi siyang nandiyan
At nangakong lagi siyang darating
Kahit gaano kahapdi ang nararamdaman
Darating siya, para sa bayang minamahal
 
At ikaw, dumating ka sa buhay ko
Hinilom ang mga sugat ko
Hindi para alagaan
Kundi para saktan na naman
Tinanggal mo ang mga bala
Na alaala ng sugat ng kahapon
Hindi para protektahan
 Kundi saksakan ng bagong bala
Na mas masakit pa sa nakaraan
 
Sa ganitong bagay mo ako sinimulan
Isang dalaga na pinagmamasdan ang bilog na buwan
Ay nilapitan mo ako
Tinanong kung bakit ako mag isa
Hindi kita sinagot pero sadyang makulit ka
Kaya tumayo ako
Naramdaman ko ang init ng kamay mo
At bumagsak na nga ang mga luhang
Kanina ko pa tinatago
Kung alam ko lang
Na doon magsisimula ang lahat
Kung alam ko lang na doon
Na naman magsisimula ang mga bagong sugat
Sana ay sinarili ko na lang
Sana ay hinayaan ko nalang 
Na dumaloy ang katiting na dugo
Dahil maghihilom rin naman ito
Katulad ng mga sugat sa tuwing nadadapa ako
Hindi na sana kita nakilala pa
At hindi na sana ako kumuha
Ng bagong bato
Na pupukpok sa ulo ko
Dahil mas masakit pa ito kaysa 
Sa gasgas ng nakaraan

Sa bawat paghaplos mo
Ay tandang tanda ko
Kung paano mo ako aluin
Kung paano mo ako patahanin
Sa tuwing kailangan ko ng lambing
Pero sa haplos mo din naalala ko
Ang paghingi mo ng paumanhin
Dahil nakahanap kana ng iba
At sinabi mo na mas kailangan ka niya
Kung sasabihin ko bang hindi ko pa kaya
Mas pipiliin mo ba ako kaysa sa kanya?
Kung sasabihin ko bang sayo ako sasaya
Pipiliin mo bang lumisan pa?
Inisip kong magmakaawa
Pero nakakapagod rin palang maging tanga
Ang kumapit sa pag ibig na akala mo magtatagal
Pero isa pa lang malaking kasinungalingan
 
Kaya kung darating ka at tatanungin ako
Kung bakit ako mag isa
Ay hindi mo na ako madadala
Kahit gaano pa nagbibigay init ang iyong mga kamay
Sa nanlalamig kong puso ay hindi ko na hahayaan
Dahil kaya ko na saktan ang sarili ko ng mag isa
At kaya ko ng hilumin ang sarili ko kahit wala ka

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.