Cosmonaut in Kreuzberg

(İngilizce versiyondan sonra türkçesi de mevcut)

This piece was created by artist Victor Ash. For a street art fest it is asked to him to create a graffiti, totally legal. He looked for his wall for days and nights and found this one. Across the wall there is a big Mercedes Benz gallery and they have a flag in front of the gallery and had a lamp shining in the night. The shadow of the flag was reflecting on this wall and Ash decided to his piece: A cosmonaut grabbing a flag in hand! Unfortuneatly, this lamp is not availible any more because it was replaced. So you cannot see his flag. But there are still videos on youtube, if interested. Thanks to lovely guide with Australian accent of Free Walking Tour who told us this story and is in love with Ash. (Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=1Wvn4cyvayE)

If you are in Berlin, you may think of joining Alternative Tour Berlin: http://alternativeberlin.com/about

For further photos I shot you can check my instagram profile: https://instagram.com/dorylaion/

Gördüğünüz çalışma Kreuzberg’de bir duvara Victor Ash tarafından resmedilmiş. Bir sokak sanatları festivali için kendisinden bir çalışma oluşturması isteniyor, o da günler ve gecelerce Kreuzberg’i dolaşıyor. Bir gece tam bu duvarın önünden geçerken bir şey fark ediyor. Duvarın tam karşısında bir araba galerisi bulunmakta ve geceleri yanan devasa bir ışıkları var. Galerinin önünde ise bir bayrak direği dikilmiş. Geceleri bayrağın gölgesi doğrudan bu duvara yansımakta. Bunu gördüğünde Ash’in zihninde de bir şimşek çakıyor. Yapacağı işe karar veriyor: Elinde bayrak tutan bir astronot! Geceleri bu duvarın önüne gittiğinizde bayrak tutan astronotu görebilirdiniz ancak artık mümkün değil. Işığın yeri kasıtlı veya kasıtsız değiştirildiğinden artık astronotumuzun eli boş kalmış durumda. Gene de merak ederseniz Youtubedaki geçmiş günlerden kalma videolara göz atabilirsiniz. (https://www.youtube.com/watch?v=1Wvn4cyvayE)

Bu hikayeyi Alternative Berlin turunda Avustralya aksanıyla Victor Ashe olan hayranlığını gizleyemeyen rehberimizden dinledim. Eğer Berline farklı bir yerden bakmak isterseniz önerilir: http://alternativeberlin.com/about

Berlinden görüntüler için: dorylaion (instagram) burada beni bulabilirsiniz. https://instagram.com/dorylaion/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.