Raporun İngilizcesi https://newslab.withgoogle.com/assets/docs/data-journalism-in-2017.pdf

Çeviri: Sadettin Demirel (@demirelsadettin) & Pınar Dağ (@pinardag), Editör: Sabri Eğe

Yazarlar
Simon Rogers, Google News Lab, Veri Editörü
Jonathan Schwabish, PolicyViz
Danielle Bowers, Google News Lab, Araştırma ve Geliştirme

Teşekkürler

The Google News Lab veri gazeteciliği alanında faaliyet gösteren ve bu araştırmaya cömertçe zaman ayıran ve katkı sağlayan herkese teşekkür eder. Nitel ve nicel araştırmalarda 17 yıldan fazla bir süre tecrübesi olan ve bizimle 7 yıldır çalışan kıdemli araştırmacımız Alice Cartner-Morley’e de özellikle teşekkür ederiz. Ayrıca Derek Willis, Scott Klein, Alberto Cairo, Xaquín González Viera, Nick Diakopolous’a da yayınların incelenmesi aşamasında büyük emekleri ve destekleri için teşekkür ederiz.

İçerik


OKFN

Türkçeye çeviren: Pınar Dağ | Editörler: Işıl Yarımoğlu, Onur Hüseyin Teksan

Diyalog yoluyla çok paydaşlı anlamlı açık veriler yaratma

İÇİNDEKİLER

1. Küresel Açık Veri Endeksi (KAVE) — diyalog yoluyla açık verilerin durumunun iyileştirilmesi

2. 2017'de açık verilerin durumu

2.1 Verileri bulmak zor (hatta imkansız)

2.2. Hükümet verileri kolayca kullanılamıyor

2.3. Açık lisanslanma nadir uygulanıyor ve standart eksikliği nedeniyle risk altında

3. Diyalog yoluyla daha iyi veri elde etmenin yollarını oluşturma

3.1. KAVE aşamaları boyunca kimlerle iletişim kurulacağını yeniden düşünme

3.2. KAVE aşamaları boyunca kitlelerle aktif olarak erişimi arttırma

3.3. Veri yayıncıları ve veri kullanıcıları için hedef odaklı geri bildirim geliştirme

4…


Uluslararası Açık Toplum Vakfı (Open Knowledge International )’nın 2013 yılından beridir düzenlediği Açık Veri Endeksi 2016 sonuçları açıklandı. 94 ülkede gerçekleştirilen 2016 yılı için Açık Veri Endeksi’nde (Global Open Data Index) Türkiye 47.sırada yer aldı. Geçtiğimiz yılların sonuçları ile metodoloji değişikliği olduğu için karşılaştırılma yapılamayacağı bilgisi verilse de Türkiye 2015 yılında yine 47.sırada ve yüzde 37 açıktı.

Açık Veri Endeksi’nin ilk sırasında Avustralya ve Tayvan bulunurken, Türkiye 47.sırada yer aldı. Kuruluşun resmi sitesinde yayınlanan liste 94 ülkenin tamamı incelenebilir.

Çoğunluğunda Kadir Has’tan Işıl Yarımoğlu, Adem Topçu,Onur Hüseyin Topçu, Pınar Dağ‘ın katkısının olduğu ve TÜİK’den de yardımalınarak tamamlanan endeksin Türkiye bölümünde…


Haber & Çeviri: Ecem Boğatemur- Işıl Yarımoğlu — Pınar Dağ
Orginal Rapor: https://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/OGP_annual-report_2016.pdf

2016 Açık Yönetim Ortaklığı (AYO) raporu yayınlandı. Raporda, Açık Yönetim Ortaklığı sürecinin nasıl bir yıl geçirdiği genel olarak anlatılarak, bütün bir yıl boyunca yapılan etkinlikler ve gelişmelerin verilerine yer verildi. Rapora göre, şu anda Açık Yönetim Ortaklığına aktif olarak katılan, 75 ülke bulunuyor. Bunlardan 7 üye ülke AYO’ya 2016 yılında katıldı. 2016 sürecinde, 2731 tane AYO taahhüdü verildi, bağımsız raportör kuruluşlar tarafından 45 adet rapor yayınlandı, 152 tane ise ulusal eylem planı yayınlandı. 15 tane ulusal yönetim ise, AYO sürecine katılarak ilk eylem planlarını yayınladılar.

2016 yılında…


Görsel/Flickr

Çeviren: Çiğsem Başak Çayır /Kadir Has Üni. Veri Gazeteciliği Yüksek Lisans
Çeviri Kaynağı: www.datadrivenjournalism.net

Günümüz dijital çağında sahte haberlerden alternatif gerçeklere, “post truth” dediğimiz gerçek-ötesinden yankı odasına kadar pek çok kavram gazeteciliğin rolü üzerine gerçekleştirilen tartışmalarda kullanılan kelimeler olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür kelimeler çevrimiçi medya ve haber kaynağında derinleşen güvensizliğin endişe verici sinyallerini veriyor. Bu güvensizlik ve insanların internet dediğimiz kaos içerisindeki haber içeriğini gezmesinin yolları vatandaşlar arasındaki daha bilgili demokratik tartışmayı geliştirmeye yönlendirilmelidir.

Bilgi dolu bir okyanus içerisinde bir akıma kapılıp giden insanlık

Bu problemler yeni ortaya çıkmış gibi gözükse de aslında değil. Onlar Gutenberg’ten beri gündemdeler. Yine de, haberleri öğrenme şeklimizdeki çarpıcı değişiklikler durumu daha da kötüleştirdi…


Görsel/JulieBack

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından, Vodafone Türkiye ana sponsorluğunda düzenlenen “14. e Türkiye (eTR) Ödülleri” Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. eTR ödülleri ile örnek e-Devlet uygulamalarına dikkat çekilmesi, yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimlerin desteklenip özendirilmesi ve bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşması hedefleniyor.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik: “Dijital teknolojiler, hedeflenen ‘daha açık, daha katılımcı ve daha yenilikçi bir kamu yönetimi’ yolunda en önemli kolaylaştırıcı konumundadır.”

eTR Ödülleri toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, dijital teknolojilerin, hedeflenen daha açık, daha katılımcı ve daha yenilikçi bir kamu yönetimi yolunda en önemli kolaylaştırıcı konumunda olduğunu belirterek…

Açık Veri ve Veri Gazeteciliği Derneği

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store