Sports arrangement i byens idrætshal

Vi holdte for et par uger siden et stort sports arrangement med byens lokale håndboldspillere i vores store idrætshal. Her kom også spillere fra de omkringliggende byer for at tiltage i arrangementet. Alt i alt, var der 8 forskellige hold som, hver repræsenterede sin egen by. Her skulle de så spille om point ligesom i rigtig håndbold bare noget kortere, hvor de bedste så skulle mødes til en finale sidst på dagen. Arrangementet blev en kæmpe succes med over 2200 deltagere.

Arrangementet varede hele dagen fra kl. 9 om morgenen til ca. 21 om aftenen.

Til alle de deltagere skulle der også være noget til at stille sulten og tørsten. Her lavede de lokale kokke en masse dejlig streetfood og hjemmelavede burgere som faldt rigtig godt til blandt de fremmødte. Vi havde også lejet nogle slik automater og sodavandsautomater fra Trustybox, hvilket også var en stor succes.

Udover håndboldkampene var der også andre små forskellige aktiviteter for både store og små. For de små var der eksempelvis et kreativ område, hvor de kunne tegne tegninger og klippe og klistre. For de lidt større havde vi også sat nogle PlayStation konsoller op, så de kunne spille spil sammen.

Hele arrangementet endte med at vores lokale gutter vandt kampen og fik dermed et gavekort på 20.000 kr.

Så alt i alt endte hele dagen med mange smil og store oplevelser for alle og enhver. Arrangementet er med sikkerhed noget vil vil holde igen næste år.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.