Murat Kılıç ile uzaktan arkadaş olduk. Sevimli biri yetenekli bir aktör. İşini severek yapıyor ve istenen etkiyi verebilen bir oyuncu. Daha iyi tanıyıp daha iyi irdeleyeceğim onu. Ne zaman ki ne zaman direkt dramasını gösterebileceği bir rolü olur o zaman daha da yakından tanırım onu oyuncu olarak.

Onun başrolü Şebnem Bozoklu ile paylaştığı ödüllü filmi Albüm’ü seyrettim nihayet. Çok da kolay olmadı.

Yorumlarım beni bağlar. Yine de ön ayak olduğu için Murat Kılıç’a teşekkürlerimi sunayım.

Nötr bir mutsuzluk var bu filmde. Kötülükler bile nötr. Hiçbir işe yaramıyor yani.

Bundan sonrası sürprizbozan yani spoiler denen durum. Seyretmediyseniz devam etmeyiniz.

.

.

Ahmet Turan Köksal

İstanbul. Dr. Mimar. YTÜ. Yarışmalarda ödül alır-almaz. Ustura, Tuhafiyedeki Hafiye, İnternet Sizden Korksun, Kimkorkar intenernetten kitap yazarı. ayasofya.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store