Harika bir yazı olmuş umarım devamı gelir.
Oğuz Akankan
11

Güzel yorumunuz için teşekkür ederim devamı üzerinde çalışıyorum. Yogayı aktif olarak fiziksel yaptığım zamanlarda bir merkeze gidiyorum. Ama evde meditasyon için headspace uygulamasını ve tavsiye edebilirim. Şu siteyi de meditasyon için ücretsiz kullanabilirsiniz.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.