Cevabınız için teşekkür ederim Yalnız değiştiremiyorsak dediğiniz şekilde bu manevi yorgunluk…
Ali Göksoy
1

Siz içinizde bir ümit barındırabiliyorsanız ne mutlu, ama ben bazı konularda siz buna dilerseniz pes etmek, dilerseniz kabullenmek diyebilirsiniz değiştirmeye gereğinden fazla çalışmanın beni yorduğunu düşünüyorum. Zira malesef hayat size sonsuz bir güç vermiyor, kendi akışı ve getirileri mevcut.

Like what you read? Give Aybüke a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.