Hadi Partile-me-yelim!

Yine en sevmediğimiz ezberleri bozduğu için çok sevdiğimiz çalışmalardan biri geliyor -spekülasyonu dahil olacak şekilde- : Zeki insanlar daha mı az partiler?

Florida Gulf Coast Üniversitesi’nden araştırmacılar denek gruplarında “biliş ihtiyacı” (need for cognition) ile fiziksel hareketlilik arasında negatif korelasyon olduğunu bulmuşlar.

Peki ya bu nedir?

Öncelikle biliş ihtiyacı (need for cognition) bir kişilik eğilimi. Psikoloji literatüründe uzun süredir araştırılan, kişilerin bilmeye ve öğrenmeye karşı isteklerini değerlendiren envanterlerle ölçülen bir faktör. Bazı insanlar (biliş ihtiyacı yüksek olanlar) karmaşık problemleri, uzun süre kafa yorulması gereken işleri, yeni şeyler öğrenmeyi diğerlerinden daha fazla seviyorlar. Bu durumun bazı zeka ölçümleri ile ilgisi olduğu gösterilse de kişilik farklılığı gibi düşünmek daha doğru. Aynı zamanda diğer kişilik özellikleri gibi uzun vadede üzerinde çalışarak davranış değişikliği yaratmak mümkün ama ilacını yutup şurubunu içerek geceden sabaha bir taraftan diğerine kaymak pek mümkün değil.

Araştırmacılarımız da biliş ihtiyacı yüksek (kafalı çocuklar) ve düşük olan (havalı çocuklar) iki grup öğrenci alarak fiziksel hareketlilik seviyelerini bir hafta boyunca gözlemliyorlar. Sonuçlar gösteriyor ki haftaiçi günlerde kafalı çocukların hareket seviyesi havalı çocukların hareket seviyesinden epeyce düşük.

Hem araştırmanın hem yazımızın buradan sonrası yoruma dayalı devam ediyor. Literatürdeki önceki çalışmalar da bilişsek ihtiyacı düşük kişilerin “sıkıntı” durumlarından çok daha fazla rahatsız olduklarını gösteriyor. Dolayısıyla “sıkıntıyı” engellemek için daha fazla hareketli oldukları (partiledikleri) sonucu dünyanın en şaşırtıcı bulgusu değil.

Havalı çocuklar partilerken kafalı çocuklar hangi daha az hareketli işlerle meşguller? Araştırma bu konuda bilgi vermediği için bu kısım bundan sonrasında biraz spekülasyona açık olabilir. Ama uzmanlarımız kendi bulguları dahilinde sonucu en doğru yere bağlamayı başarmışlar ve kafalı çocukları hareketsiz hayat tarzının zararlarına karşı uyararak spor salonuna davet etmişler.

Araştırmanın özetine buradan uzun haline benden ulaşabilirsiniz.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated inspire!’s story.