Köprü Yaparak Devleti Düdüklemek

Aydoğan
Aydoğan
Mar 26, 2018 · 2 min read
“Teröre en güzel cevap, Osman Gazi Köprüsü” — Binali Yıldırım (2016)

Selam sevgili blog. Bugün sana işlerin nasıl döndüğünü nasıl devleti düdükleyip parana para katacağını anlatacağım. Sessizce dinle bakalım.

Günümüz Türkiye’sinde devleti düdüklemenin en temiz yollarından biri yandaş olup köprü ihalesi falan almak.

İhaleye katıl, zaten yandaş olduğun için birilerinin ahbaplığı/çıkarları aracılığıyla teklif verememe ve ihaleyi kazanamama gibi bir dert yok. İhaleyi “kazandıktan” sonra finans konusunda bir sıkıntı da yok. Devlet destekli bir şekilden devlet bankalarından kredi al. Bu krediyle köprünü yap bitir.

Ardından bugünün kuruyla 85₺ gibi bir geçiş ücreti belirle. (15€ + KDV 85 lira yapıyor bugün) Ücretin fazla olması gözünü korkutmasın, gerekirse “devlet büyüklerinin” ricasıyla indirim yapılır. Bu indirim tabii ki senin kârından değil, halkın cebinden çıkar zira günde 30 bin araç garantisi almışsındır. 30 bin araç geçmezse yine de paranı halkın vergisinden alırsın, merak etme. Devlet büyüklerimiz çıkar der ki:

“Baktık köprü ücreti fazla belirlenmiş, günlük 30 bin araç geçmiyor. Hemen müdahele ettik ve fiyatı bilmem kaç liraya indirdik. Çünkü biz bu yola çıkarkeeen…”

Bu sırada halk coşkulu bir şekilde devlet büyüğünü alkışlar ve “Köprü yaptı, daha bir de geçiş ücretinde indirim yaptırttı.” diyip iyi bir şey yaptığını düşünür ancak

 • cebindeki 1000 liralık telefonun 560 küsür lirasının vergi olduğunu,
 • 1.6 motora sahip olan “0” bir arabayı alabilmek için 58 ay araç için 53 ayda vergisi için çalıştığını,
 • arabasına aldığı 50 litre benzinin 136 lirasının benzin, 164 lirasının vergi olduğunu,

unutmuştur. Bu indirim ile cebinden daha çok vergi çıkacak bunun da farkında değildir.

“E iyi de koskoca devlet bunu düşünmüyor mu da 30 bin araç garantisi veriyor?” dediğini duyar gibiyim sevgili blog. Sesini çıkarma demiştim, niye soru soruyorsun?

Ben senin yerine sorgularım.

  Aydoğan

  Written by

  Aydoğan

  ¯\_(ツ)_/¯

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade