Yeni Moda: Gazetelerde “Clickbait”

Efendiler, internet aleminde bir bağlantıya tıklamanız için yapılan “clickbait” adı verilen kandırmacalara alıştık artık. Başlıkların abartılı veya farklı atılması, video veya görsellerin önizlemelerinin farklılaştırılması falan bunlar artık olağan şeyler. Bugün girin herhangi bir haber sitesine şöyle başlıklar göreceksiniz:

Aydoğan
Aydoğan
Oct 27, 2017 · 4 min read
Hep bir belirsizlik hep bir yarım kalmışlık…
“Aboov dünya yer yerinden mi oynuyor?” algısı yaratan görseller
Burası da habere sitelerinde karı kıza bakmak için girenler için oluşturulmuş köşe. (Milliyet)

Bunları biliyoruz artık bunlar 67 gramlık içeriği 4 kilograma satmaya çalışma çabaları. Ancak bu yazıda bilmediğimiz bir clickbait türüne değineceğim.

GAZETE CLİCKBAİTLERİ

La yok, yok! gazetelerin internet sitelerindeki tık tuzaklarından bahsetmiyorum dedim ya! Bildiğin fiziksel kağıt gazeteler de clickbait yapmaya başlamış. Aslında yeni başlamamış ancak biz yeni fark ediyoruz!

Şimdi efendim, bu gazetelerin durduğu standlarda gazetelerin ilk sayfasının gözüktüğü alanda normalde gündemle alakalı önemli haberler olurdu. Ne bileyim önceki günkü derbinin skoru, Rus uçağının düşürülmesi, Orhan Pamuk’un Nobel Edebiyat ödülünü alması gibi haberler. En azından benim gazete okuduğum zamanlar durum böyleydi. Ancak zamanla gazete okuyan kitlenin emekli amcalar ve ev hanımlarına dönmesiyle gazetelerde bu ortama ayak uydurmuş. Ayak uydurmuş derken batının kötü taraflarını da almışlar: clickbait.

Bu olayın farkına Twitter’dan Erdi İrbit isimli kullanıcı sayesinde vardım. Kendisi, arkadaşı ile işe giderken yol üzerindeki marketin önünde duran gazetelerin manşetlerini inceliyorlarmış. Sürekli emekliye maaş haberlerini manşete koyduklarını bir tweetinde bahsetmiş. Her gün fotoğraflayıp bir güzel de tiye almış.

Ben de üşenmedim 3. sınıf Haydar Dümenci gazeteler sınıfının günlük ilk sayfalarını inceledim. Gördüğüm kadarıyla bunu sadece Takvim değil Posta, Akşam, Güneş ve Şok gazeteleri bunu periyodik olarak yapıyor. Şok gazetesinin yaptığı başka şeyler de var ancak ona hiç girmeyeceğim.

Çeşitli siteler aracılıyla gazetelerin ilk sayfalarının arşivinde geriye gittikçe 2010 yılından beri mütemadiyen emeklilere zam haberinin yapıldığını gördüm.

“Emekliye aile yardımı”, “Emekliye her ay zam formülü”, “Emekliye dörtlü zam”, “Emekliye çifte ödeme”, “Emekliye XXXX lira zam”

Normalde her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyona bağlı olarak gerçekleşen bu artış için yılın 365 günü astronomik sayılar belirtilmiş.

Böylece günümüzde basın, gazetecelik ve haber kavramlarını sorguladık, hep beraber utandık.

More From Medium

Top on Medium

Top on Medium

Will Oremus
Feb 25 · 22 min read

1.6K

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade