Bugünkü Merkezi Sınavdan öğrendiklerim!!!

14–15 yaşındaki çocuklarımızın bugün yaşadıkları olumsuz sınav deneyimlerinin ardından matematiğe karşı bir kez daha OLUMSUZ BİR TUTUM geliştirecekleri (halbuki biz matematiğin günlük yaşamın bir parçası olduğunu, dolayısıyla problem çözme, muhakeme yapma becerilerini geliştireceğini anlatmaya uğraşıyoruz!)

Bu sınavın ne yazık ki bir hız testi olduğu (yani aslında öğrencilere bu soruları çözebilecekleri daha fazla zaman verilse testin %75–80’inden daha fazlasını yanıtlayabilecekleri ama mevcut durumda maddelerin tamamının yanıtlanamadığı)

Matematiksel becerilerin ölçülmesinden çok okuduğunu anlama becerisinin de ölçüldüğü yani okuma yükünün çok fazla olduğu (yani aslında biz matematik testiyse matematik okuryazarlığı/becerisinin ölçülmesini isteriz!)

Farklı kitapçık türlerinde yer alan sorulardan özellikle ilk soruların güçlük düzeyinin çok yüksek olmasıyla birlikte öğrencilerin motivasyonlarının yerle bir olduğu!

Günlük yaşam bağlamının yani öğrencinin öğrendiği bilgiyi günlük yaşamda kullanması durumunun soru yazarları tarafından yanlış yorumlandığı (böyle olsaydı şöyle olurdular, dm küp cinsinden hesaplanan kargo ücretleri, bir arsanın garip paylaşımı — laf salatasından başka bir şey değil– , çardağın tabanının köşegeninin bahçenin köşegeni ile çakışık olması (!), küp şeklindeki kutuya yapıştırılan şeritler, en az kaç ay kursa devam etse birinci kursa katılması ekonomik olurlar, ikinci seçeneği tercih etseydiler falan filan…) PARDON DA BU GÜNLÜK YAŞAM DEĞİL HOCAM! Bu gereksiz yere sorunun ANLAŞILMASINI ZORLAŞTIRMAK!

Soru nasıl hazırlanır bkz. http://pisa.meb.gov.tr/…/02/pisa-ornek-sorular-matematik.pdf

!!!

Seda Aydın Elmas, 01.06.2018