“LYS Açık Uçlu Sorularla Eğitim Sisteminde Gerileme Dönemi”

Sistematik adı sodyum hidroksit olan NaOH bileşiğinin yaygın adı nedir? …R-NH2 genel formülüyle gösterilen grubun adı nedir? …bitkinin enine ve boyuna büyüyebilmesini sağlayan dokunun adı nedir? …zigotun ilk olarak oluşturduğu yapının adı nedir? …Bu parçada sözü edilen eserin adı nedir? …Bu dörtlüğün ait olduğu halk edebiyatı nazım türünün adı nedir?

Evet hiç üşenmedim kopyaladım yapıştırdım! Taa ortaokul, lise yıllarıma gittim… Hatırladıkça korkulu rüyalarıma geri döndüm! Hep ezberlerdik! Üniversite yıllarımda yapılandırmacı yaklaşımı temel alan ders kitapları hazırlandı. Eğitimimizi bu yaklaşımı esas alarak, sorgulayan, araştıran, analiz edebilen bireyler yetiştirmek üzere tamamladık! Bloom’un aşamalı sınıflamasını tartıştık, kafa yorduk! Üst düzey zihinsel beceriler dedik, nasıl geliştirebiliriz diye kafa patlattık yüksek lisans derslerimizde! Azar işittik bu nasıl soru diye! Uzmanlaştık, iş hayatına atıldık. Öğretmenlerle araştırma geliştirme çalışmaları yaptık. Bilimi tartıştık. Yazılı sınav sorularımızı iyileştirme çabasına girdik. Çok da yol aldık . Ezber bilgiyi ölçüyor dedik. Düşündük. Kendimizi geliştirmeye çalıştık hep. Süreksiz metinler kullanalım. Tablo, grafik okusunlar dedik. Üniversiteye hazırlanan öğrencilerimize bilimsel süreç becerilerini kazanmış öğrenciler gözüyle baktık. … ve 2017'ye girdik. 21. yy becerilerini tartıştığımız, her şeyi neredeyse her an tükettiğimiz bir yüzyılın içinde, teknolojinin imkanlarının insana neler yaptırabileceğine inanamazken, bunları derslere entegre etmeye uğraşırken birdenbire tosladık! Ne mi oldu? Bırakın 21. yy becerilerini bir kenara gerilemeye doğru keskin bir U dönüşü yaptık! Hayatının en üretken, en yaratıcı döneminde olan gençlerimiz üniversiteli olabilmek için çoktan seçmeli sorulara boğulmuşken, eleme yöntemlerini öğrenmenin yanısıra şimdi de hatırlama davranışını yoklayacak bilgileri ezberlemeye işte bu sorularla mahkum etmeye bir adım attık!

Seda Elmas, Ocak, 2017