Ve LYS’ye Girecek Öğrencilere Öğütler Başlar…

LYS’de sorulacak açık uçlu soru örneklerini, açık uçlu mu kısa yanıtlı mı kavram karmaşasını vb tartışırken şimdi de öğrencilere öğütler vermeye başlar olduk!

Bu defa ne yazık ki kodlama becerilerinin öneminden söz edeceğim! Hatta utanarak, öğrencilere optik formun isim-soy isim kısmına şimdiden kodlama pratikleri yapmaya başlayın diye öğütler vereceğim. Merak etmeyin; bu konuda özenle hazırlanmış optik formlar basılma aşamasına gelmiştir bile…

x karenin türevini bir adımda x olarak aldınız ama diğer işlem adımlarınız doğru mu? Ancak bulduğunuz sonuç yanlış olacaktır. Biz bu durumu açık uçlu her soru için kısmi puanlama anahtarını oluştururken göz önünde bulundururuz. Yani öğrencinin tüm bilişsel süreçlerini düşünerek puanlama yaparız. Zaten kısmi puanlama anahtarının bir amacı da nesnel puanlama yapmak ve öğrencinin neyi bilmediğinden çok neyi bildiğine odaklanmaktır. Aynı zamanda önemli bir geri bildirim aracıdır. Yukarıda verdiğim örnekler çoğalabilir. Örneğin bir geometri sorusunda, üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olduğunu bilen bir öğrenci bilinmeyen açıyı bulurken basit bir işlem hatası yapabilir. Dolayısıyla bulduğu sonuç da yanlış olacaktır. Şimdi burada düşünmemiz gereken öğrenci soruda ölçülen beceriye sahip midir, değil midir? Peki ya bu durumda verilecek öğüt ne olmalıdır? Öğretmenlere, “öğrencileri bu duruma yazılı sınavlarınızda 1–0 puanlama yaparak hazırlayınız” demek mi olmalıdır? Öğrencilere, “aman işlemlerinizi yaparken işlem hatası yapmamaya gayret edin, işlem adımlarınızın bir önemi olmayacak” mı denmelidir?

Gelelim TDK Yazım Kılavuzuna. Şahsen ben elimden düşürmüyorum. Sözcüklerin doğru yazılışı benim için her zaman önemli olmuştur. Ama açıkçası öğrencinin coğrafya sorusuna verdiği yanıtı puanlarken yazdığı sözcükte de imla hatası yapmış olması o öğrenciye puan vermemi engellemezdi diye düşünüyorum. Aman siz siz olun her harfi yazarken iki kere düşünün. Dönüp bir kez de doğru yazmış mıyım diye bakın! Tabi süre buna ne derece yeterli olacak o da ayrı bir konu… Onu da ayrı bir başlıkta ele alırım artık!

Seda Elmas, Ocak, 2017

Like what you read? Give Seda AYDIN ELMAS a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.