Zavallı BlockChain
Soner CANKO 📱💳
1422

Bana göre Blockchain teknolojisinin tam olarak anlaşılması ve kripto paralar hariç alanlarda da kullanılabileceğini göstermek için farklı konseptte bir proje gerekiyor. Şu anda tüm ilgi kripto paralar üzerinde toplanmış durumda. Ancak Blockchain ile sınırlar zorlanarak çok yararlı projeler yapılabilir.

Diğer yandan da BKM ile gerçekleştirdiğiniz otizm vakfı bağış kampanyası harikaymış. Hemen bağış yaparak kitaba göz atacağım.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.