Haftamı Güzelleştirenler

‘Punk’s Not Dead’

Akımın 40. Yılı Bütün Seneye Yayılan Etkinliklerle Kutlanıyor.

Etkinliğin Kurumsal Kimliği, Efsanevi İngiliz Tasarımcı Neville Brody Tarafından Yaratıldı.

@becausemusic 10. Yılını İnteraktif Müzik Deneyimi Sunduğu Projesiyle Kutluyor.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Aysegul Gonenc’s story.