Aysıla
Aysıla
Aug 31, 2018 · 2 min read

Yıllardır ekranlarda en tarafsız ve en doğru haberler için izlediğimiz, adeta evimizden bir parça haline gelen ve severek milyonlar tarafından takip edilen Fatih Portakal hakkında detaylı bilgiler verecek; Fatih Portakal iletişim telefon numarası 2018 ve Fatih Portakal WhatsApp hattı gibi irtibat bilgilerinden bahsedeceğim. Ayrıca bu yazım üzerinden Fatih Portakal mesaj gönder işlemini de gerçekleştirebilirsiniz.

2 Şubat 1998 tarihinde Aydın ilimizin Nazilli ilçesinde dünyaya gelen Fatih Portakal; ilköğretim dönemini Aydın’da, ortaöğretim yani Lise eğitimini ise İzmir Atatürk Lisesi’nde tamamlamıştır. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamlayan Portakal, yine İstanbul Üniversitesi’nde Mahalli İdareler programında yüksek lisans eğitiini tamamlamıştır.

1997 yılında stajyer olarak muhaberliğe Star TV kanalında çalışmaya başladı. 2004 yılında çalıştığı kurumun el değiştirmesi sebebi ile işinden ayrılmak zorunda kaldı. İşinden ayrıldıktan sonra bir süre radyo programı yapan Portakal; 2005 yılında Mehmet Ali Birand’ın teklifi ile Kanal D’ye transfer oldu. Hem Kanal D ekranlarında muhabirlik hem de radyo programı sunuculuğu ile çalışma hayatını sürdüren Fatih Portakal; 2009–2010 yılları arasında Kanal D’de program sundu.

Yıl 2010'da ise Fatih Portakal, İrfan Değirmenci’nin daveti üzerine FOX TV’de serüveni başlamış oldu. 3 sene boyunca Çalar Saat programını sunan Portakal; 2013 yılından bu yana da FOX Ana Haber programının sunuculuğunu sütlenmektedir.

Fatih Portakal İletişim Telefon Bilgileri

Fatih Portakal programına telefonla katılmak için programın 0212’li bir iletişim telefon numarası bulunmaktadır. Bu numarayı arayarak programın rejisine bağlanabilir; ardından Fatih Portakal ile canlı yayında konuşma fırsatı yakalayabilirsiniz. Kayıp kişiler için ihbar, çözümlenemeyen cinayet ve diğer olaylar hakkında ihbarlarınızı ve tüm soru ve isteklerinizi bu hat üzerinden dilediğiniz gibi Fatih Portakal programına iletebilirsiniz.

Fatih Portakal Canlı Yayın Telefon Numarası
0212 414 90 00 (Normal konuşma dakikalarınız veya tarife ücretiniz geçerlidir.)
0542 370 45 45 (Normal konuşma dakikalarınız veya tarife ücretiniz geçerlidir.)

Fatih Portakal İhbar Hattı Telefon Numarası
0212 639 42 63 (Normal konuşma dakikalarınız veya tarife ücretiniz geçerlidir.)
0542 370 45 45 (Normal konuşma dakikalarınız veya tarife ücretiniz geçerlidir.)

Yaşanan yoğunluk sebebi ile Fatih Portakal iletişim telefon numarası üzerinden yapılan aramalarda hat düşmesi geç sağlanabilir. Program başlamasına yakın veya program başladıktan hemen sonra aramaya gayret edin!

Fatih Portakal programına katılmak için yukarıda bulunan Fatih Portakal telefon numaraları veya Fatih Portakal whatsapp hattı numarası bilgilerinden yaşamış olduğunuz elim olayı bildirebilirsiniz. Eğer Fatih Portakal programına stüdyo konuğu olmak isterseni atv stüdyolarına gitmeniz gerekmektedir.

Fatih Portakal WhatsApp Hattı

Fatih Portakal programına Fatih Portakal WhatsApp hattı üzerinden ulaşmanız da mümkündür. WhatsApp hattı üzerinden fotoğraf, video, ses kaydı veya metin mesaj içerikli tüm mesajlarınızı kolayca Fatih Portakal’ya mesaj gönderebilirsiniz.

Fatih Portakal WhatsApp İhbar Hattı Telefon Numarası
0542 370 45 45< (Tamamen ücretsizdir.)

Unutmadan söyleyeyim; Fatih Portakal WhatsApp hattı üzerinden maalesef ki programa anlık arama yapamazsınız. Eğer direkt olarak Fatih Portakal canlı yayınına telefonla katılmak istiyorsanız yukarıda paylaştığım Fatih Portakal canlı yayın telefon numarası ile işlem sağlayabilirsiniz.

Kaynak:

Fatih Portakal İletişim Telefon Numarası ve WhatsApp Hattı

Aysıla

Written by

Aysıla

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade