Diyabet Hastalarının Kan Şekerlerindeki Ani Düşme ve Dalgalanmalar Hayatı Tehdit Ediyor

Dr. Aytekin Alçelik, son zamanlarda diyabet hastalarında şeker düzeyine bağlı vücut hasarını tahmin etmede kullandıkları yeni bir ölçütünde “kan şekeri düzeyindeki dalgalanma” olduğunu ifade etti. Buna örnek olarak; kan şekeri ortalaması sürekli 200'lerde seyreden bir hastanın, kan şekeri düzeyi 150 ila 250 arasında değişkenlik gösteren ve ortalaması yine 200 mg/dl olan başka bir hastadan daha az riske sahip olduğunu söyledi. Özellikle sadece açlık kan şekeri ölçümü yapıp, tokluk kan şekerini takip etmeyen hastaların bu durumu kendilerinin ve hekimlerinin fark edemeyeceklerini vurguladı. Çünkü bu dalgalanmayı ölçebilecek cihazların sadece deneysel çalışmalarda kullanıldığı, günlük pratikte bunu fark etmenin tek yolunun şimdilik tokluk kan şekeri ölçümü olduğunu söyledi.

Aytekin Alcelik

Doç. Dr. Aytekin Alçeik İç Hastalıkları Uzmanı.

Get the Medium app