Hướng dẫn tạo VPS Amazon miễn phí 1 năm sử dụng

Thời gian vừa rồi mình có vài tài khoản Amazon Cloud Trial, là tài khoản dùng thử VPS miễn phí trong 1 năm. Mình đã tìm hiểu và đọc một số bài viết thì thấy nhiều bạn tạo VPS Amazon không đúng nên thường bị khóa tài khoản hoặc dùng vài ngày không vào được VPS. Trong bài viết này mình sẽ thuật lại quá trình tạo VPS Amazon chi tiết nhất, chuẩn nhất để có thể sử dụng VPS Amazon miễn phí 1 năm.
<h2><span style=”color: #ff0000;”><strong>Chú ý: </strong></span></h2>
<p style=”padding-left: 30px;”>Hãy làm đúng theo hướng dẫn vì tài Amazon cho dùng thử VPS miễn phí 1 năm với điều kiện mỗi tháng tài khoản không dùng quá 750 giờ do đó nếu bạn muốn dùng VPS lâu dài thì chỉ nên tạo 1 VPS cho 1 tài khoản.</p>
<p style=”padding-left: 30px;”>Gói VPS miễn phí có cấu hình: 1Core, 1GB Ram, 30GB dung lượng lưu trữ (HDD).</p>

<h2><span style=”color: #ff0000;”><strong>Phần 1: Tạo VPS Amazon miễn phí 12 tháng</strong></span></h2>
Đăng nhập tài khoản <a href=”http://console.aws.amazon.com/" target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Amazon Cloud tại đây</a>. Giao diện quản lý tài khoản của bạn hiển thị như sau:

[caption id=”attachment_553" align=”aligncenter” width=”1335"]<img class=”size-full wp-image-553" src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/tao-vps-amazon-mien-phi-12-thang-vnchiase-1.png" alt=”” width=”1335" height=”505" /> tao vps amazon mien phi 12 thang vnchiase[/caption]

Ở đây việc đầu tiên bạn phải chọn nơi đặt VPS, hiện tại Amazon chỉ cho phép các tài khoản dùng thử được sử dụng ở 2 nơi : US East (N. Virginia) và US West (Oregon). Trong bài viết này mình chọn N.Virginia.

Tiếp tục ấn <strong>Launch Instance </strong>để bắt đầu tạo VPS, quá trình này thực hiện theo 7 bước.

<strong>Bước 1 — Choose an Amazon machine Image:</strong> Chọn hệ điều hành, hãy tích vào <em>Free tier only </em>để rút gọn danh sách và chỉ hiển thị những hệ điều hành có thể cài đặt được cho VPS miễn phí. Mình chọn hệ điều hành Windows Server 2012 R2 base.

<img class=”size-full wp-image-558 aligncenter” src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/tao-vps-amazon-mien-phi-12-thang-vnchiase-6.jpg" alt=”tao vps amazon mien phi 12 thang vnchiase “ width=”1366" height=”551" />

<strong>Bước 2 — Choose an Instance Type:</strong> Chọn loại VPS, hãy chọn T2.micro có chữ <strong><span style=”color: #008000;”>Free Tier </span></strong>màu xanh (1Core/1GB Ram) và ấn NEXT:. <em>Nếu bạn thích chọn gói khác vẫn được nhưng VPS dùng có thể bị khóa sau vài phút, may mắn thì dùng lâu hơn. </em>

<img class=”alignnone size-full wp-image-559" src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/tao-vps-amazon-mien-phi-12-thang-vnchiase-7.jpg" alt=”Tạo vps amazon miễn phí 1 năm” width=”1341" height=”513" />

<strong>Bước 3 — Configure Instance Details:</strong> Cấu hình VPS, để mặc định không chỉnh gì và ấn NEXT

<img class=”size-full wp-image-560 aligncenter” src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/tao-vps-amazon-mien-phi-12-thang-vnchiase-8.jpg" alt=”Tạo vps amazon miễn phí 1 năm” width=”1366" height=”569" />

<strong>Bước 4 — Add Storage:</strong> Cài đặt ổ đĩa, mặc định với VPS miễn phí chỉ tối đa 30GB. Nếu bạn chỉnh thêm thì tài khoản bị trừ tiền. Mình không chỉnh gì và tiếp tục ấn NEXT

<img class=”size-full wp-image-561 aligncenter” src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/tao-vps-amazon-mien-phi-12-thang-vnchiase-9.jpg" alt=”Tạo vps amazon miễn phí 1 năm” width=”1366" height=”570" />

<strong>Bước 5 — Tag Instance:</strong> Cái này không cần thiết, ấn NEXT

<img class=”size-full wp-image-562 aligncenter” src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/tao-vps-amazon-mien-phi-12-thang-vnchiase-10.jpg" alt=”Tạo vps amazon miễn phí 1 năm” width=”1366" height=”570" />

<strong>Bước 6 — Configure Security Group: </strong>Chọn cổng kết nối, bạn đừng xóa mà chỉ chọn <em>AnyWhere</em> trong cột Source thôi nhé. Ấn <strong><em>Review and launch</em></strong>

<img class=”size-full wp-image-563 aligncenter” src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/tao-vps-amazon-mien-phi-12-thang-vnchiase-11.jpg" alt=”Tạo vps amazon miễn phí 1 năm” width=”1366" height=”569" />

<strong>Bước 7 — Review:</strong> Xem lại thiết lập, nếu bạn chọn đúng cấu hình vps miễn phí như mình hướng dẫn thì ấn<strong> Launch</strong>

<img class=”size-full wp-image-564 aligncenter” src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/tao-vps-amazon-mien-phi-12-thang-vnchiase-12.jpg" alt=”Tạo vps amazon miễn phí 1 năm” width=”1363" height=”569" />

Lúc này Amazon sẽ yêu cầu bạn nhập Key Pair, dĩ nhiên với tài khoản mới thì làm gì đã có. Bạn hãy chọn <strong><em>Creat a new key pair</em></strong><em>, </em>phần <em>Key Pair Name</em> bạn viết tên key vào, sau đó click Download Key Pair để lưu file key pair trên máy tính (file có định dạng .pem).

<img class=”size-full wp-image-565 aligncenter” src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/tao-vps-amazon-mien-phi-12-thang-vnchiase-13.jpg" alt=”Tạo vps amazon miễn phí 1 năm” width=”713" height=”526" />

Cuối cùng ấn Launch instances để hoàn tất cài đặt VPS miễn phí 1 năm.

Amazon Cloud sẽ thông báo VPS bạn đã đươc tạo, hãy ấn vào đường dẫn để quay trở lại giao diện quản lý VPS. Nếu bạn thấy Instances state hiển thị chữ Running tức là VPS đã được khởi tạo thành công. Lúc này bạn hãy đợi 5–10 phút rồi lấy mật khẩu VPS.

<img class=”size-full wp-image-566 aligncenter” src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/tao-vps-amazon-mien-phi-12-thang-vnchiase-14.jpg" alt=”Tạo vps amazon miễn phí 1 năm” width=”1337" height=”299" />
<h2><span style=”color: #ff0000;”><strong>Phần 2: Lấy mật khẩu VPS Amazon</strong></span></h2>
Amazon Cloud không gửi mật khẩu VPS qua email như một số nhà cung cấp VPS khác, bạn phải trực tiếp lấy thủ công. Để lấy mật khẩu VPS amazon các bạn làm như sau:

Trong giao diện quản lý VPS, bạn chọn <strong>Actions</strong> -&gt; chọn <strong>Get Windows Password</strong>

<img class=”size-full wp-image-552 aligncenter” src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/tao-vps-amazon-mien-phi-12-thang-vnchiase-1.jpg" alt=”lấy mật khẩu VPS amazon miễn phí 1 năm” width=”1366" height=”303" />

Cửa sổ thông báo hiện lên, bạn ấn vào Choose File và tìm đến file Key Pair đã lưu trên máy tính (file <strong>.pem</strong>), cuối cùng ấn <strong>Decrypt Password.</strong>

<img class=”size-full wp-image-554 aligncenter” src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/tao-vps-amazon-mien-phi-12-thang-vnchiase-2.jpg" alt=”” width=”765" height=”470" />

Thông tin VPS bạn sẽ hiển thị bao gồm: Public DNS, Username, Password. Bạn hãy lưu các thông tin này lại.

<img class=”size-full wp-image-555 aligncenter” src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/tao-vps-amazon-mien-phi-12-thang-vnchiase-3.jpg" alt=”” width=”778" height=”509" />
<h2><span style=”color: #ff0000;”><strong>Phần 3: Sử dụng VPS Amazon</strong></span></h2>
Ở giao diện trang quản lý VPS bạn hãy copy địa chỉ IP ở <strong>IPv4 Public IP </strong>

<img class=”size-full wp-image-557 aligncenter” src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/tao-vps-amazon-mien-phi-12-thang-vnchiase-5.jpg" alt=”lấy mật khẩu VPS amazon miễn phí 1 năm” width=”1356" height=”569" />

Sau đó bật <strong>Remote Desktop Connections</strong> trên máy tính và điền các thông tin IP, Username, Password để đăng nhập.
<p style=”padding-left: 30px;”><em>Tham khảo: <a href=”https://vnchiase.net/cach-su-dung-vps-windows-cho-nguoi-moi/" target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>Cách sử dụng VPS Windows cho người mới</a></em></p>
Ngoài ra bạn có thể tải file cấu hình Remote Dektop Connections có sẵn (file <strong>.rdp</strong>), bằng cách ấn vào <em>Connect</em> và chọn <em>Download Remote Desktop File.</em>

<img class=”size-full wp-image-556 aligncenter” src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/tao-vps-amazon-mien-phi-12-thang-vnchiase-4.jpg" alt=”” width=”1168" height=”502" />
<h2><strong><span style=”color: #ff0000;”>Lời kết</span></strong></h2>
Mình đã thuật lại đầy đủ quá trình tạo VPS Amazon miễn phí 1 năm rất chi tiết, mình hy vọng các bạn sẽ làm đúng hướng dẫn để tránh bị khóa VPS. Qua thời gian sử dụng VPS ở đây mình thấy chất lượng quá tốt so với nhu cầu thích đồ miễn phí như mình. Tốc độ Download Upload quá nhanh, remote cũng khá mượt, tuy chỉ có 1 GB ram nhưng vẫn có thể chạy nhiều tool như hitleap otohit hay <a href=”https://vnchiase.net/tai-traffic-click-botz-1-3-1-khong-can-server/" target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>traffic click botz</a> .v.v. Hình dưới là giao diện VPS Amazon miễn phí 1 năm.

<img class=”size-full wp-image-567 aligncenter” src=”https://vnchiase.net/wp-content/uploads/2017/05/ScreenShot00028.png" alt=”VPS AMAZON miễn phí 1 năm” width=”1348" height=”668" />