Image for post
Image for post

Potansiyel müşterilerinizi banka hesabı açmaya nasıl teşvik edersiniz?

2004'te Bank of America, banka hesap sayılarını artırmak için IDEO ile işbriliği yaptı.

Bank of America, sektöre insan merkezli bir bakış açısı getirmeyi istiyordu. Özellikle baby-boomer olarak ifade edilen ikinci dünya savaşından sonra doğan kuşataki kadınları kapsayan müşteri segmentiyle ilgileniyordu.

Image for post
Image for post

Etnografik araştırmayı yürütmek için, beş Bank of America çalışanı ve dört IDEO tasarımcısının yer aldığı bir ekip kuruldu. …


Image for post
Image for post

Daha önce imkansız gözüyle baktığımız veya çok uzak bir ihtimal olarak gelecekte bir yere adreslediğimiz, tüm insanların aynı anda uzaktan çalışabilmesini pandemi ile birlikte deneyimledik.

Böylelikle yeni bir persona oluştu; “uzaktan çalışan beyaz yakalılar”.

Bu persona, haliyle mevcut konularda bazı farklılaşmaları da tetikliyor olacak.

Listenin başlarında yazlıktan, köyden, arkadaşının evinden çalışanlardaki artış geliyor.

Image for post
Image for post

Artık işini gittiği yere taşıyanlarla birlikte, bugünün durma noktasına gelmiş turizm sektöründe de bu konudan tetiklenen farklılıkların oluşması pek muhtemel. Aposto yazarlarından Elif Bayram’ın işaret ettiği üzere; iş seyahati kavramının değişebileceği ve vize prosedürlerinin buna uygun bir biçimde düzenlenebileceğini söylemek çok yanlış tahminler olmayabilir.

Hatta bu konuya el atan bazı devletler uygulamalara başlamış…


Acaba geleceğin başarılı organizasyon modeli; T-organizasyon olabilir mi?

Image for post
Image for post

Türkiye’nin ilk kadın fütüristi olarak bilinen ve dünyanın en etkili 100 Kadın Fütüristi arasındaki tek Türk gelecek tasarımcısı Ufuk Tarhan’ın meşhur kitabı T-insanı bilenleriniz çoğunluktadır.

T- insan özetle; daha iyi bir gelecek yaratmak, başarılı, kazançlı ve mutlu olmak için yepyeni bir kişisel beceri geliştirme modeli!

Sevgili Ufuk Tarhan’ın T-İnsan Modeli’ni şirketler için düşündüğümüzde, gelecekte nasıl bir durum ortaya çıkar biraz üzerine kafa yoralım isterim.

Müthiş bir dönüşümün içinden geçtiğimiz bu dönemlerde, pek çok şirketin bugün ana iş kollarının dışında bazı açılımlar yaptığını gözlemliyorum.

Image for post
Image for post

Birkaç güncel haber ile bu konuyu pekiştirecek olursak;

Apple, dijitalde Apple Card’ı kullanmayı kolaylaştıracak yeni internet sitesini tanıttı. Bunun devamında Apple dijital paraya yönelik farklı hamlelerde bulunabilir mi? …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store