คืนวันที่11มีนา หรือเปล่า ที่เช้ามามันจะวันที่12อ่ะ

ไม่แน่ใจ

ฝันประหลาดอีกละ เจ็บด้วย

ใส่รีเทนเนอร์นอน แล้วก็นอนกัดฟันแรงมาก แรงจนเจ็บโคตร แล้วฟันก็หักหมดปากเลย รีเทนเนอร์ก็คาปากแบบนั้น แล้วก็ยังจะกัดฟันต่อไป มันกึกกึก ฟันร่วงหมดเลย

เพื่อนเคยบอกว่าเป็นเอฟเฟคของการใส่รีเทนเนอร์ที่มันปวดมากๆ หรือไม่ก็ไม่ได้ใส่นานแล้วกลับมาใส่ใหม่ จะมีฝันแบบนี้ ประมาณว่าฟันร่วงหมดปากเกิดขึ้น

แต่ก็ไม่คิดว่ามันจะโหดแบบนี้อ่ะ

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.