Gulp ile frontend işlerinizi yönetin
Tolga Gezginiş
1054

hocam çok güzel bir anlatım olmuş ama şunu sormak istiyorum. gulp localde kullanılırken sorun yok ama dosyaları servere taşıdığımız zaman en küçük bir değişiklikte, sürekli dosyaları locale çekip gulp çalıştırdıktan sonra yine servere mi atıcaz. Bu işlem bu şekildemi olmak zorunda. Bu işin daha kolay ve pratik yolu yokmu. küçük bir değişklikte bütün dosyaları indirmek zorunda kalıyorum ki yaptığım kod değişikliği nasıl etki etmiş görmek istiyorum. Bu konuda yaz yazanı hiç görmedim. Bu konuda yardımlarınızı bekliyorum

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.