Selamlar, öncelikle bu konuda yazı bulamamış olman normal çünkü artık production sunucularında…
Tolga Gezginiş
11

Hocam cevabınız için çok teşekkür ederim. Bu konuda ben çok fazla zaman harcıyorum. Bizim işlerimiz biraz sıkıntılı. sürekli bir revize geliyor ve bazen revize yapmaktan bıkıyorum. Yazdıklarınız kafama yattı ama bir konuda sizden yardım rica ediyorum.

“gulp’un sunduğu buildi sunucuya göndermek” derken tam olarak neyi kastediyorsunuz ve bunu nasıl yapacam? yani bunu yapmak için command line gibi bişeymi kullanmam lazım yoksa başka bir yöntemi varmı ?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.