Októbertől induló új helyszíneink:

Október 12. de. 10.30. Budavári Művelődési Házban, I. ker. Bem rkp. 6. — Bálint Ildikóval
Október 12. du. 17.00.-tól HelloAnyu VII. kerület, Csányi u. 7. Nagy Veronikával
Október 13. de. 10.00.-től Domino Játszóházban, XVIII. kerület, Torda utca 20. Babos Eszterrel
Nemrég indut helyszíneink: 
BabyBuda, Bécsi út 67. szerdánként délelőtt Nagy Veronikával
Békásmegyer Ófalu Szent József ház, minden 2. héten csütörtökön 10.00 órától Meskó-Czégény Anikóval
Csillaghegyi Közösségi Házban kéthetente keddenként Meskó-Czégény Anikóval

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.