bác sĩ Tạ Hồng Duyên hasn't written any stories yet.

bác sĩ Tạ Hồng Duyên

bác sĩ Tạ Hồng Duyên

Có hơn 30 năm kinh nghiệm Bác sĩ — Tạ Thị Hồng Duyên hiện đang là bác sĩ sản phụ khoa, khám sức khỏe sinh sản tại PK Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội.