Bağcılar Anaokulu

Bağcılar Anaokulu olarak siz değerli ailelerimize bir takım bilgi verdikten sonra ilkizler anaokulu olarak vizyonumuzu, misyonumuzu, prensiplerimizi, eğitim kalitemizi, etkinlikler ve çocuklarımıza verdiğimiz başarılı yöntemler ile onlara sonraki eğitim ve öğretim hayatlarının yanı sıra birey olarak kazandırdıklarımızı bahsettikten sonra yazımızı sonlandıracağız.

İlkizler olarak çocuklarımıza “Günlük Yaşam” ile algı düzeylerini artırma yani konsantre, olaylara bakış açısı yani koordinasyonu, durum analizi yapacak düzeye getirme yani düzen duygusu, ve kendi sorumluluğunu ve işlerini tamamlayabilme yeteneğini katabilme gibi koşulları kazandırıyoruz.

Yine “Matematik” derslerimiz sayesinde bağcılar anaokulu olarak çocuklarımızın soyut olan bu dersi sahip olduğumuz materyeller aracılığı ile somutlaştırarak daha kolay ve eğlenceli şekle sokuyoruz. Yine “Duygusal ve Kültürel kavramları ilgili yöntemler ile somut hale getirerek keşfetme dürtüsüne ve bir durumu analiz ederken neyi, nasıl, ne şekilde vb. sorularına en iyi cevabı verebilecek düzeye getirmeyi amaçlamaktayız.

Bütün bu yöntem ve metotları uygulamak amaçlı kullandığımız materyaller ve aktiviteler ile de çocuklarımızın tamamen kendilerinin sahip oldukları becerilerini ortaya çıkarmak ve öğrenme hususunda kendileri deneyimleyerek öğrenebilmeleri mantığıyla çalışmaktayız. Kısacası çocuklarımızın kendi başlarına öğrenmeleri esasına dayanmaktadır bütün bu durum.

Diğer #Bağcılar ‘da bulunan anaokullarından farklı olarak çocuklarımıza verdiğimiz ve kattığımız değerlerin yanı sıra onlara genel olarak maddeler halinde aşağıdaki katkıları sağlamaktayız.

  • Bağcılar Anaokulu olarak; çocukların merakını canlı tutmak,
  • Bağcılar Anaokulu olarak; onların kişisel gelişimlerine destek sağlamak,
  • Bağcılar Anaokulu olarak; çocuklarımıza özgür ortamlar sunabilmek ve onları yaşamda özgür olabildikleri alanlar verebilmek,
  • Bağcılar Anaokulu olarak; çocukların kendilerine güvenmeleri için destek olabilmek,
  • Bağcılar Anaokulu olarak; onlarda duygu olarak sorumluluk hissiyatı kazandırmak,
  • Bağcılar Anaokulu olarak; arkadaşlık, Sevgi ve Saygı duygularını üst seviyelere çıkarmak.
Görüldüğü üzere verilen eğitim ve kaliteyi ortaya bu denli koyabilen Bağcılar Anaokulları arasında başka firma yoktur.

Okulumuzda çocuklarımızın daha iyi ortamlarda eğitim alabilmeleri adına 6 adet sınıfımız bulunmakta olup bunlar 2 yaş, 3 yaş, iki adet 4 yaş, 5 yaş ve 6 yaş gurubu olmak üzere 15 kişilik sınıflarda eğitim görmektedirler.

Sahip oldukları fiziksel koşulların yanı sıra onlara bütün bu bilgileri ve deneyimleri aktaracak uzman okulöncesi alanından mezun öğretmenlerimizin refagatında işte bu diyebileceğiniz kalitede hocalarımızla çalışmaktayız. Onların sahip oldukları tecrü ile çocuklarımızın başarılı olması sadece sizlerin okulumuza gelip bizlerle tanışmanıza bağlıdır.

Yine okulumuz interaktif bir yönetimle Bağcılar Anaokulu olarak siz değerli ebevenylerimize sitemiz aracılığıyla bilgiler vermekte ve sizlere öğrenciler için önemli bilgileri sunmaktadır.

İnteraktif duyurularımızdan bazıları;

Devlet Desteği Duyurusu?
 İlkizler Anaokulu!
 2011 ve 2012 doğumlu çocuklarınız için devlet desteğinden yararlanmak için;
 SON 15 GÜN

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.