Türk Milleti ve “Sikinin Ucuyla İş Yapmak” Gerçeği
Güven Avni Coş
1.7K31

:)))))))))) işte budur……Bu millet nasıl koymussa sana acısından vurmussun kendını internet alemine…
Kufur etmeyın su ezıge Allah aşkına.bulmus zaten belasını

sevindim ama kendi adıma bu milletin ferdi oldugum için.senin gibi internet ortamı delikamlılarının isyanını gorunce :) 
haydiiiiiiiiii şimdi al ananıda git göt korkusundan gercek ismini yayınlamayan ezik kalkmış insanlık dersi veriyor

yürrüüüüüüü

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.