Geçen yıl…

Ne çabuk geçti değil mi. İlk haftayı geride bıraktığımız şu günlerde tam da yeni yıl öncesi Gamfed Türkiye (GAMFED Türkiye — Dünya Oyunlaştırma Federasyonu Türkiye Temsilciliği) “Hikayeleştirme” grubumuzda çok özel bir ismi ağırladık. Storytelling Academy kurucularından Storytelling Academy Eda Bayraktar bizimleydi. O akşam çok güzel bir hikaye yolculuğuna…

İşte tam da aradığınız bilgiye sizi ulaştırabilecek bir bilgi. Sermayeniz olmadan, yazılımcı olmadan, şirket kurmadan, meşhur olmadan nasıl danışmanlık verilebiliyor diyor insanlar. Diyor da sen kendini ne kadar tanıyorsun?

“ Tecrübesi hatta teknik bilgisi olmadan danışmanlık sektöründe olan onlarca kişi var. Onlarca mı dedim, değiştiriyorum milyarlarca olsun. Çok kısa sürede…

Bahar5er

Postmodern ilgili Markamentor, Yeşil iletişimci, Dijital Postacı, Mottosu: Festina Lente

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store