Onları Kindle’ların içine tıkarak değil insanların ellerine vererek, sayfaları karıştırmalarını sağlayarak mükemmelleştirebiliriz.
Kendinizi inşa etme sürecinize katkı sağlayacak 7 farklı okuma yaklaşımı
Gürcan Öztürk
2735

Çok “dolu” bir yazı. Teşekkür ederim.

Sadece %51 Kindle konusuna katılamıyorum :)

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.