ผมว่ายังมีเรื่องต้องรู้อีก เยอะๆๆๆ กว่านี้ หรือเปล่าครับ? ^^ เข้ามาอ่าน
Mr. Amnuay Mekchompu
11

ขอบคุณฮ่ะ

ถ้าเอามาหมดนี่ คนหนีกระเจิงแน่ๆ ผมเลยเขียนโดยนึกถึงตอนเรียนรู้เรื่องพวกนี้ใหม่ๆ พอได้ส่วนหลักๆ พวกนี้แล้ว ผมคิดว่าไปต่อท่าใหนก็สบาย

อยากให้เขียนเรื่องใหนเพิ่มเติ่ม แนะนำได้นะฮ่ะ ยังคิดหัวข้อของอาทิตย์ถัดไปไม่ออกเลยย

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.