Startup ökoszisztéma, vagy mi a szösz?
Diána Páti
92

A logóhoz kis hozzáfűzés:

Feministák különösen szeretik kibiggyeszteni a falukra Rózsi a szegecselő képét a “Mi is megcsináljuk” szlogennel. 
 Valójában a nő, aki ennek a poszternek pózolt a II. vh. alatt, két héten belül felmondott. Állítása szerint túl nehéz volt a munka. Fogorvosi asszisztens lett belőle, aztán hozzáment a fogorvoshoz, és soha többé nem dolgozott az otthonán kívül.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.