Satürnün Halkaları ve Özellikleri

Satürn güneşe yakın 6. Gezegendir. Çıplak gözle görülebilir ve Jüpiter den sonra ikinci büyük gezegendir. Adını yunan mitolojilerinden alır. Kendi ekseni etrafındaki dönüşünün hızı ve akışkan yapısı görüntüsünün Elipsoit olmasını sağlamaktadır. Gezegen hidrojen ve helyumdan oluştuğu için gaz devleri sınıfına girmektedir. Yoğunluğu sudan bile daha düşüktür.

Bu yüzden dünyada 80 kilo olan bir insan Satürn de 74 kilo çıkar. Hava durumu bu gezegende çok daha güçlüdür bu da gezegenik aktif yapısından kaynaklanmaktadır. Satürn’e adım attığınız anda hava olayları soğuk olduğundan donarsınız. Fakat adım atmanız söz konusu değildir. Çünkü her hangi bir yüzeyi yoktur. Satürn’ün 48 tane uygusu vardır. 4.5 milyar yıllık bir geçmişi vardır.

Satürn’ün Halkaları

Satürn gezegeninin halkaları ve özellikleri insanlığın M.Ö 700 yıllarında keşfettiği bir husustur. Satürn en çok beğenilen ve görünümü ile insanlığı büyüleyen bir gezegen olmuştur. Bu gezegenin bu kadar beğenilmesini sağlayan etken kuşkusuz etrafındaki halkalardadır. 21 Tane dünyayı içine alabilecek genişlikte olan bu devasa halkalar, 278.000 km çapındadır. Çapları büyük olsa da kalınlıkları 20 metredir.

Satürn halkalarının buzları direk su buzudur. Bu halkaların temel olarak 7 ye ayrılır. Satürn’ün halkalarını inceleyen ilk bilim insanının Galileo olduğu düşünülmektedir. Bu halkaların içindeki buzulları birbirine bağlayan bir arada tutan şeyin ne olduğu bilinmediği gibi halkanın ne zaman meydana geldiği de bilinmemektedir. Bu halkalardan Uranüs Jüpiter ve Neptün de de vardır fakat en yoğun ve belirgini Satürn dedir.

Satürn güney kısmı çok şiddetli fırtınalara sahne olmaktadır. Fakat Satürn de asıl şaşırtıcı olan ve evrende daha önce bir benzerine rastlanmayan şey ise Satürn’ün tepesindeki 6 gen şekil. Sabit bir şekilde kutbu sararak duran bu geometrik şekil Satürn’ü güzel gösteren bir başka unsur.

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Berker Münir’s story.