นักแก้ปัญหากับการเดินสามขา

ผมทำงานเป็นนักแก้ปัญหา จะด้วยชื่อตำแหน่งอะไรก็ตาม แต่สิ่งที่ผมถือเป็นหน้าที่หลักที่ผมต้องทำคือ การแก้ปัญหาให้ลูกค้า

งานปัจจุบันผมใช้ปรัชญาอไจล์ (Agile) โดยใช้วิธีทำงานที่เรียกว่าสกรัม (Scrum Framework) เป็นแนวทางในการช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้า

เรื่องการเปรียบเทียบแนวทางต่างๆ ที่ใช้ในการทำซอฟต์แวร์ เริ่มตั้งแต่ Waterfall — CMMI — Agile ว่าอะไรดีกว่ากัน สำหรับผมไม่ได้มีความหมายอะไรเลย เพราะผมเชื่อว่าแต่ละวิธีก็มีสถานการณ์ที่เหมาะและไม่เหมาะที่จะใช้ หรือถึงแม้เราจะใช้วิธีต่างๆ ได้เหมาะกับสถานการณ์แล้ว แต่สุดท้ายก็อยู่ที่คนนำไปใช้ว่า จะทำให้สัมฤทธิ์ผลหรือไม่ ซึ่งผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ในบทความนี้

สิ่งที่ผมจะพูดถึง มาจากประสบการณ์ที่ผมได้ทำมาในฐานะนักแก้ปัญหา เมื่อก่อนตอนที่เริ่มทำงานด้านนี้แรกๆ ผมยึดติดกับวิธีการค่อนข้างมาก ผมจับวิธีที่มียัดใส่มือลูกค้าแล้วบอกว่ามันดี และจะแก้ปัญหาให้พวกเขาได้ ถ้าพวกเขาบอกว่าไม่ดี ไม่เหมาะ แทนที่ผมจะทบทวนว่ามีจุดไหนที่ต้องปรับ และพูดคุยกับลูกค้าเพื่อทำความเข้าใจปัญหา กลับวางตัวเองเป็นผู้รู้มากกว่า โทษว่าเพราะพวกเขาทำผิดวิธี ใช้วิธีที่ผมบอกไม่ถูกต้องเอง สุดท้ายแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าไม่สำเร็จ วันที่ผมหมดหน้าที่ ก็จะพูดกับตัวเองในใจว่า ก็เพราะพวกเขาไม่ให้ความสำคัญกับวิธีการที่ผมบอก

วันหนึ่งผมนึกถึงการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง เทรุ หัตถ์เทวดา เทรุเป็นหมอที่รักษาคนไข้ด้วยวิธีการที่เรียกว่า “การรักษาแบบเดินสามขา” คือให้การรักษาและฟังเสียงคนไข้ว่าพวกเขาได้ผลเป็นยังไง ใส่ใจในรายละเอียดของสิ่งที่คนไข้เล่าให้ฟัง ไม่เอาแต่ยึดติดอยู่กับตำรา เทรุรักษาคนไข้โดยเดินไปพร้อมๆ กับคนไข้ ค่อยๆ เดิน ปรับจังหวะ เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการรักษา แล้วปรับวิธีการให้เข้ากับสถานการณ์ในตอนนั้น เพื่อให้การรักษาได้ดีที่สุด สำหรับคนไข้นั้นเหล่านั้น

วิธีการที่เทรุใช้นี้ ต้องให้เวลากับคนไข้แต่ละคนค่อนข้างมาก ด้วยการแพทย์ปัจจุบัน (ในการ์ตูน) ที่เน้นการทำธุรกิจมากกว่าการรักษาให้ได้ผล เน้นการตรวจคนไข้ให้ในมากๆ เพื่อให้ได้เงินมากๆ การรักษาของเทรุจึงถูกมองว่าเสียเวลาเกินไป แต่สิ่งที่เทรุพิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนคือ เขาได้รับการยอมรับจากคนไข้ว่าเป็นหมอที่ดี ที่เห็นคนไข้เป็นสำคัญ และผลการรักษาก็ดีขึ้นเป็นลำดับ เปรียบเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในแวดวงที่อยู่ตอนนี้ ผมรู้สึกว่ามันคล้ายกันเหลือเกิน

หลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวมาระยะหนึ่ง และนึกถึงเรื่องของเทรุ ผมค้นพบว่า วิธีการที่ใช้ก็ไม่ได้ผิด ในขณะเดียวกันลูกค้าเองก็ไม่ผิดไปซะทั้งหมด แต่ผมเองในฐานะนักแก้ปัญหาก็มีส่วนผิดด้วย ผมฟังความเห็น (feedaback) จากพวกเขาน้อยเกินไป จนไม่สังเกตสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้า แล้วปรับวิธีการให้เข้ากับสถานการณ์ ณ ตอนนั้น ไม่ได้เดินไปพร้อมๆ กับพวกเขา เลือกที่จะเดินไปข้างหน้าบนความคิดของตัวเองมากเกินไป ซึ่งเมื่อผมมองเห็นสิ่งนี้แล้ว ผมก็ค่อยๆ ปรับมุมมองของตัวเองซะใหม่

ทุกวันนี้ ถึงแม้ผมจะยังมีวิธีการและแนวทางอยู่ในมือ แต่ในระหว่างที่ผมใช้วิธีดังกล่าว ผมยังฟังเสียงลูกค้าระหว่างที่แก้ปัญหาอยู่เสมอ ผมเดินไปพร้อมกับพวกเขา เรียนรู้ไปพร้อมกับพวกเขาเพื่อแก้ปัญหาให้ได้อย่างยั่งยืน ให้พวกเขาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เพื่อที่หลังจากที่ผมไม่ได้อยู่กับพวกเขาแล้ว พวกเขาจะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ต่อไปด้วยแนวทางที่เหมาะสมกับพวกเขาที่สุด

วันนี้ไม่ว่าผมจะใส่หมวกอะไรอยู่ก็ตาม แต่สิ่งที่ผมยึดปฏิบัติคือ ผมจะแก้ปัญหาด้วยการเดินสามขาไปพร้อมกับลูกค้าของผมเสมอ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.