โชคชะตาและความฝัน

มนุษย์ทุกคนมีความฝัน ซึ่งคือความหมายของการมีชีวิตอยู่ของแต่ละคน

มนุษย์หลายคนเชื่อว่าตัวเองถูกกำหนดโชคชะตามาแล้ว แต่อีกความหมายหนึ่งคือ พวกเขาตัดใจยอมแพ้จากความฝัน หรือความหมายของการมีชีวิตอยู่ของพวกเขา

เราทุกคนมีอิสระที่จะรักษาความฝันของตัวเองไว้ หรือพูดอีกอย่างคือ มีอิสระที่จะทำให้ความหมายของการมีชีวิตของพวกเขาคงอยู่ และส่งต่อความฝันนั้นให้กับผู้อื่นต่อไป

ในอีกด้านหนึ่ง หลายคนคิดว่าตัวเองถูกริดรอนอิสรภาพในการรักษาความหมายของการมีชีวิตอยู่ของพวกเขา ด้วยการบอกว่าโชคชะตาของพวกเขาถูกกำหนดมาแล้ว ไม่มีวันที่จะเปลี่ยนแปลงมันได้ แต่จริงๆ แล้วมันคือการบอกตัวเองให้ “ตัดใจ” และไม่เชื่อในความหมายของการมีชีวิตอยู่นั่นเอง

คนที่กำหนดโชคชะตาให้ตัวเรามิใช่ใครอื่น แต่คือตัวเราเองตะหาก

อย่าละทิ้งความหมายของการมีชีวิตอยู่ของตัวเรา จงค้นหาและไล่ตามความฝันของตนเอง เพราะมันคือสิ่งที่สร้างพลังให้เราอยากลืมตาตื่นขึ้นมาในทุกๆ วัน

บางวันเราอาจจะคิดที่จะยอมจำนนต่อคำว่า “โชคชะตา” แต่ขอให้ระลึกไว้อย่างหนึ่งว่า โชคชะตาไม่มีอยู่จริง มีแต่ว่าเราจะยอมแพ้ หรือจะเดินหน้าต่อไปตะหาก

ขอให้ทุกคนค้นหาและไล่ตามความฝันของตัวเอง แล้วเราจะเริ่มเข้าใจ และเข้าใกล้ความหมายของการมีชีวิตของตนเองในวันหนึ่งอย่างแน่นอน

น้องต้นน้ำ ลูกอาจารย์เอก อาจารย์เปิ้ลชอบเล่นน้ำทะเล เห็นแล้วชอบเลยถ่ายเก็บไว้
Show your support

Clapping shows how much you appreciated Ball Weera Kasetsin’s story.