Kỹ thuật chọn tên miền hay cho website công ty

Trước khi tìm kiếm domain, bạn sẽ cần suy nghĩ những vấn đề sau:

- Domain ngắn gọn, dễ nhớ để xây dựng thương hiệu lâu dài.

- Domain nên trùng với tên dịch vụ mà công ty bạn phân phối.

- Phạm vi họat động của doanh nghiệp có ra nước ngòai hoặc chỉ nằm trong nước.

Tham khảo dịch vụ : thiết kế website resort

Với xu hướng hội nhập và phát triển chóng mặt của internet thì việc thiết kế website xây dựng thương hiệu hoặc mua bán trực tuyến trở thành vấn đề cấp thiết của các công ty. Xuất phát từ nhu cầu đó, việc chọn lựa tên miền trở thành vấn đề quan trọng trong kế hoạch hoàn thiện website. Tên miền cần đảm bảo thân thiện với người dùng và thuận tiện trong vấn đề quảng bá website, online marketing và đặc biệt là SEO.

Nếu bạn thiết kế website để tạo dựng thương hiệu cho công ty thì hãy xem xét tìm kiếm domain mang tính thương hiệu tránh các domain dịch vụ mang tính chung chung . Ưu tiên ngắn gọn, dễ nhớ và thích hợp với phong cách văn hóa của công ty.

Nếu là một website phân phối sản phẩm, hãy chọn những domain key tức là những domain gắn liền với tên dịch vụ, nó sẽ hỗ trợ rất lớn vào quá trình thực hiện SEO quảng bá web, hỗ trợ cho website có một vị trí cao trên công cụ tìm kiếm. Và bạn phải biết rằng có được vị trí cao trên trang nhất của công cụ tìm kiếm khi người dùng gõ tên dịch vụ vào ô tìm kiếm của Google thì bạn có cơ hội tìm được các khách hàng tiềm năng.

Yếu tố thứ 3 là xem xét thị trường và phạm vi hoạt động của công ty để chọn đuôi mở rộng của tên miền. Nếu bạn kinh doanh trong không gian quốc tế hãy mua những domain có đuôi mở rộng dùng chung quốc tế như là .com, .net, .org, .info… ưu tiên số một vẫn là .com

Nếu bạn chỉ mua bán tại trong nước thì xem xét mua một số tên miền .com.vn, hoặc .com… đó là một số đuôi mở rộng đa số công ty làm để tạo dựng thương hiệu.

Trên thực tế một doanh nghiệp làm thương mại điện tử phải sở hữu cả domain làm thương hiệu và domain key liên quan đến sản phẩm mà mình cung cấp. 1 mặt vẫn xây dựng thương hiệu, những domain key còn lại vẫn phát triển để tạo vệ tinh và lôi kéo khách hàng, tăng sức mạnh cho domain chính.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.