Iskorištavanje poreznog gubitka u Hrvatskoj

Od 1.1.2016. u Hrvatskoj je na snazi novi Zakon o porezu na dohodak. Novost važna za sve investitore je da se uvođenjem Zakona sva kapitalna dobit ostvarena prodajom financijskih instrumenata (dionica, udjela u investicijskim fondovima, …) oporezuje poreznom stopom od 12% uvećanom za prirez s obzirom na prebivalište. Zakon se primjenjuje samo financijsku imovinu stečenu nakon početka primjene Zakona (nakon 1.1.2016.) koja je stečena unutar tri godine do dana prodaje. Ostvarena kapitalna dobit prijavljuje se Poreznoj upravi do kraja siječnja iduće godine putem JOPPD obrasca.

Kapitalni gubici mogu se iskoristiti za umanjenje porezne osnovice ako su ostvareni unutar iste kalendarske godine. Nažalost, kapitalni gubitak se ne može prenijeti na slijedeća porezna razdoblja. Svejedno, ovime se otvara zanimljiva mogućnost smanjenja poreza koji je investitor dužan platiti.

Naime, ukoliko smo zatvaranjem neke pozicije (prodajom) ostvarili kapitalnu dobit a istovremeno na nekoj drugoj poziciji imamo nerealizirani gubitak, možemo namjerno zavoriti drugu poziciju s gubitkom i odmah nakon toga ponovno otvoriti istovjetnu poziciju. Time smo efektivno smanjili poreznu osnovicu za tekuću godinu i odgodili plaćanje eventualnog poreza na neko buduće razdoblje dok je pozicija u praksi ostala nepromijenjena.

Pogledajmo kroz primjer kako to izgleda u praksi:

  • Investitor u travnju kupuje 100 dionica vrijednosnice HT-R-A po jediničnoj cijeni od 140 kuna. Dionice prodaje u rujnu po cijeni od 160 kuna i time ostvaruje oporeziv kapitalni dobitak od 2000 kuna (100 x 20).
  • U veljači iste godine investitor je kupio 500 dionica vrijednosnice BLJE-R-A po cijeni od 40 kuna po dionici. Nažalost, u prosincu je cijena vrijednosnice BLJE-R-A pala na 34 kune no investitor se nada oporavku i želi zadržati poziciju.
  • Budući da se bliži kraj porezne godine, investitor odlučuje prodati 333 dionica vrijednosnice BLJE-R-A po cijeni od 34 kune. Iste dionice ponovo kupuje već idućeg dana po vrlo sličnoj cijeni. Prodajom ostvaruje kapitalni gubitak od 1998 kuna (333 x 6).
  • U siječnju iduće godine prilikom obračuna poreza investitor prijavljuje dobitak od 2000 kuna ali i gubitak od 1998 kuna.

U gornjem primjeru investotor je uspio poreznu osnovicu umanjiti sa 2000 na samo 2 kune! (2000–1998) i istovremeno zadržati željenu poziciju. Ova metoda se na engleskom zove tax loss harvesting.

Slično je i ako smo tijekom godine zatvorili neku poziciju s gubitkom. Budući da se gubitak ne može prenijeti na slijedeću godinu, krajem godine valja izračunati da li se neku otvorenu poziciju isplati zatvoriti sa dobitkom pa ponovo otvoriti, također u svrhu iskorištavanja kapitalnog gubitka odnosno plaćanja manjeg poreza u nekom slijedećem poreznom razdoblju.

Nekoliko važnih činjenica koje je potrebno uzeti u obzir:

  • U primjeru nisam naveo provizije brokerskoj kući za obavljene transakcije. Iznosi provizija su mali u relativnim iznosima ali nisu zanemarivi.
  • Za ponovno otkupljene vrijednosnice rok od 3 godine počinje teći ispočetka, što znači da moramo dulje čekati istek razdoblja nakon kojeg porez više nismo dužni platiti. Pozicije sa gubitkom je isplativije prodati unutar tri godine, no otvorene pozicije s dobitkom se možda više isplati čuvati tri godine ili dulje i izbjeći plaćanje poreza.
  • Ukoliko smo dionice iste vrijednosnice kupovali u više navrata, prilikom prodaje uvijek se prodanima prvo smatraju udjeli koje smo prve i stekli (FIFO princip). Dakle, ne možemo birati nama povoljnije vrijeme otkupa ili cijenu — prilikom obračuna poreza uvijek se prvo uzimaju najstariji udjeli.

U nekim državama ovakav porezni manevar reguliran je posebnim propisima. Primjerice u SAD-u prodaja s gubitkom i ponovna kupnja istog ili istovjetnog instrumenta (eng. “wash sale”) može se iskoristiti za umanjenje porezne osnovice samo ako je instrument ponovno pribavljen najmanje 30 dana nakon prodaje. U suprotnom, smatra se da investicija nije prekinuta i investitor ne može iskoristiti gubitak za umanjenje poreza. Srećom, u Hrvatskoj ne postoji takav propis i investitorima su otvorene ruke da iskoriste ovaj trik.