Min House — Chuyên hàng thùng tuyển chọn
Min House — Chuyên hàng thùng tuyển chọn

Min House — Chuyên hàng thùng tuyển chọn

Min House sẽ giúp các chủ shop nhập hàng và giao nguyên đai nguyên kiện cho shop lấy buôn tuỳ theo số lượng và mặt hàng các chủ shop đặt và yêu cầu