Vai trò của bản đồ trong học tập

Như các bạn đã biết — bản đồ có những ưu điểm và lợi ích đặc thù của nó — không những vậy tất cả những gì bản đồ đang thể hiện nhất là trong lĩnh vực đời sống , xã hội là vô cùng lớn. Khi sử dụng bản đồ việt nam- hay khi mua bản đồ hành chính việt nam bạn sẽ thấy bản đồ đó được hiển thị cực kì chi tiết văn hóa dân tộc mỗi vùng miền của việt nam.

1. Trong học tập.

Là một phương tiện để học sinh học tập, qua bản đồ có thể xác định được vị trí địa lí một điểm nào đó trên mặt đất, và qua bản đồ biết được hình dạng và quy mô của châu lục này so với châu lục khác.

2. Trong đời sống.

Tìm đường đi, xác định vị trí và sự di chuyển của một cơn bão khi dự báo thời tiết, đều phải dựa vào bản đồ.

Quân sự lại càng cần tới bản đồ, để xây dựng phương án tác chiến, cần lợi dụng địa hình…tất cả những công việc đó đều cần phải có bản đồ.

3. SỬ DỤNG BẢN ĐỒ, ATLAT TRONG HỌC TẬP.

a/ Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình học tập địa lý trên cơ sở bản đồ.

Để đọc được một bản đồ trước hết cần xem tỉ lệ của bản đồ, các ký hiệu của bản đồ dùng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.

b/ Xác định phương hướng trên bản đồ.

Để xác định được hướng trên bản đồ, ta cần phải dựa vào các đường kinh , vĩ tuyến. Theo quy ước thì đầu trên của kinh tuyến chỉ hướng Bắc, đầu dưới chỉ hướng Nam, đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng Đông, đầu bên trái chỉ hướng Tây, những bản đồ không vẽ kinh, vĩ tuyến chúng ta cần dựa vào mũi tên chỉ hướng Bắc sau đó xác định hướng còn lại.

c/ Mối quan hệ giữa các yếu tố địa lý trên bản đồ, trong atlat.

Bản đồ không chỉ là đọc các kí hiệu riêng rẽ của bản đồ, mà cần phải hiểu được mối quan hệ giữa các kí hiệu ( đối tượng địa lý ) ở bản đồ đó.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.