Hướng dẫn đổi bằng lái xe quốc tế hiện nay

Để có được một tấm bằng lái xe quốc tế, người muốn chuyển đổi bằng lái xe quốc tế cần phải chuẩn bị những thủ tục gì?

Một câu hỏi mà đa số người dân khi có nhu cầu đổi bằng lái xe Việt Nam sang bằng lái xe Quốc tế đều thắc mắc là Đổi Bằng Lái Xe Quốc Tế thì cần phải chuẩn bị những thủ tục gì?.

Có thể bạn quan tâm:

Hãy cùng với Trường dạy lái xe Thành Công tìm hiểu vấn đề này nhé.

  • Bằng lái xe quốc tế hiện nay ngày càng được phổ biến và được nhiều người dân biết đến hơn do nhu cầu đi lại: Du lịch, công tác, thăm người thân, học tập hay làm một việc nào đó mà cần điều khiển phương tiện tham gia giao thông ở nước ngoài. Bởi lẽ sự cần thiết của bằng lái xe quốc tế luôn được áp dụng đúng lúc đúng nơi.

Thủ tục đổi bằng lái xe quốc tế hiện nay — Hotline: 0932.100.040

hủ tục đổi bằng lái xe quốc tế hiện nay:

  • 02 mặt bằng lái xe (GPLX)
  • 02 mặt chứng minh nhân dân hoặc passport (hộ chiếu nếu quý khách là người nước ngoài).
  • 01 tấm hình 3×4 hoặc 4×6 hoặc 5×5
  • Chữ ký (quý khách lấy tờ giấy trắng ký tên của mình lên rồi chụp rõ chữ ký đó)

Tất cả các thông tin trên, bạn chỉ cần gửi đến email của chúng tôi thông qua địa chỉ: hoclaixethanhcong@gmail.com hoặc Zalo/ Viber: số điện thoại: 0932.100.040 là được.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.