“ สองล้อ สองเท้า กับหนึ่งหัวใจ ”

“สวัสดีครับ ผมเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าผมจะปั่นไปถึงจุดหมายได้ไหม? ปั่นไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้หรือปล่าว?

หากตัวคุณเองยังมีเป้าหมายผมอยากจะเเนะนำขอจงอย่าหยุดที่จะทำสิ่งๆนั้น ขอให้คุณทำไปเรื่อยๆเหมือนกับการที่คุณกำลังปั่นไปเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดพักไม่นานเป้าหมาย จุดหมาย ที่ตั้งเอาไว้ก็ต้องมีวันถึงเเน่นอน อาจะช้าจะเร็วไม่นานคำว่า เราทำได้ ผมทำได้ ฉันทำได้ (ก สะระ อู ) ทำได้ จะเป็นเหมือนความสำเร็จที่น่าภูมิใจของตัวคุณเอง ”


#Thailand #Bike #Thank

Bike for me .😊

Like what you read? Give Chainarong Boonpuang a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.